Biosferno območje Julijske Alpe

TNP

Narodni parki upravičeno spadajo med najbolj privlačna območja za obiskovalce, tako tudi Triglavski narodni park.


TNPIzjemnost območja, evropska pomembnost z vidika ohranjanja narave in kulturne dediščine ter pomen zavarovanega območja za znanstvene, kulturne, estetske in rekreacijske namene pa so bili opaženi tudi širše. Med najbolj prestižnimi priznanji območju Julijskih Alp je priznanje Organizacije zn za izobraževanje, raziskovanje in kulturo – unesco, katere medvladni raziskovalni program Človek in biosfera je leta 2003 Julijske Alpe razglasil za prvo biosferno območje v Sloveniji. Biosferno območje Julijske Alpe obsega tri ue: Tolmin, Radovljica in Jesenice. Pokriva desetino slovenskega ozemlja. Gre za medvladni raziskovalni program, ki vzpostavlja svetovno mrežo biosfernih območij, kjer se ohranja ravnotežje med ljudmi in naravo, med biotsko pestrostjo in trajnostnim razvojem z ohranjanjem kulturnih vrednot. Za obiskovalce je biosferno območje Julijske Alpe eno izmed najbolj priljubljenih v Sloveniji.

NARODNI PARKI — V SKRBI ZA NARAVO
20. 5.—30. 9.2017


Srce biosfernega območja Julijske Alpe je Triglavski narodni park. V poletju 2017 je na različnih lokacijah v Biosfernem območju Julijske Alpe na ogled fotografska razstava Narodni parki – v skrbi za naravo.

Fotografska razstava:
NARODNI PARKI
V SKRBI ZA NARAVO

Razstava, posvečena stoletnici ameriškega Urada za narodne parke in desetletnici izhajanja revije National Geographic Slovenija, prikazuje neprecenljive slovenske in ameriške naravne zaklade na motivih iz ameriških narodnih parkov in Triglavskega narodnega parka.

Na ogled je na lokacijah:
Infocenter Triglavska roža Bled Informacijsko središče Dom Trenta, Trenta Center TNP Bohinj, Stara Fužina Pocarjeva domačija, Zgornja Radovna Športni center Pokljuka Zelena hiša, TIC Kobarid TNP_10_5_516px.jpg


Stran je bila natisnjena s spletnega portala National Geographic Slovenija www.national-geographic.si.
© 2005 - 2010 National Geographic Slovenija. Vse pravice pridržane.