Pogosta vprašanja in odgovori

1. Kakšno je razmerje med prevodnimi in izvirnimi članki?
2. Komu je namenjena revija National Geographic?
3. Koliko je že mednarodnih izdaj?
4. Kaj je National Geographic Society?


1. Kakšno je razmerje med prevodnimi in izvirnimi članki?
Revija National Geographic, ki izhaja v Sloveniji, je prevod ameriške izdaje revije. To pomeni, da vsak mesec objavlja prispevke ameriške izdaje - v slovenskem jeziku. V okviru posameznih prispevkov so - odvisno od tematike - krajše dopolnitve z informacijami, pomembnimi za naš prostor, objavljamo pa tudi slovenske zgodbe. Te so predstavljene v slogu in kakovosti, značilni za National Geographic.


2. Komu je namenjena revija National Geographic?
Ena od temeljnih odlik revije je, da je namenjena prav vsem. Članki so namreč napisani v poljudnem jeziku in tako dostopni bralcem najrazličnejših poklicev in starosti. Na splošno lahko rečemo, da je to revija za vse, ki se navdušujete nad fotografijo, želite spremljati dogajanja v svetu ter se seznanjati z novostmi in odkritji na najrazličnejših področjih. Če smo bolj konkretni, pa lahko rečemo, da eno skupino bralcev oblikujejo učenci, dijaki in študentje - od sedmega razreda naprej do diplome; revija je tudi odličen pripomoček za učenje in študij, saj jo pri pouku in na predavanjih pogosto uporabljajo tudi učitelji in profesorji. Drugo skupino sestavljajo tako moški kot ženske s širokim spektrom interesov, osebe, ki želijo poglobiti svoje znanje o svetu in se naučiti kaj novega.


3. Koliko je že lokalnih izdaj?
Slovenska izdaja je devetindvajseta lokalna izdaja oziroma trideseta izdaja po vrsti. Prva lokalna izdaja je začela izhajati na Japonskem leta 1995. V letu 2018 jih izhaja petintrideset.


4. Kaj je National Geographic Society?
National Geographic Society je ena izmed največjih neprofitnih znanstvenih in izobraževalnih organizacij na svetu. Zavzema se za širitev znanja geografije ter spodbuja geografsko in drugo znanstveno raziskovanje. Ustanovljena je bila leta 1888; njen sedež je v Washingtonu. Društvo je doslej denarno podprlo več kot 10.000 projektov; številni od njih pomenijo prave mejnike.

 Stran je bila natisnjena s spletnega portala National Geographic Slovenija www.national-geographic.si.
© 2005 - 2010 National Geographic Slovenija. Vse pravice pridržane.