Dr. Andrej Čadež

Rojen leta 1942 v Ljubljani.

Diplomira 1965 na Oddelku za fiziko Univerze v Ljubljani in dobi mesto asistenta na Oddelku za fiziko.

Fullbrightov štipendist na University of Norh Carolina 1967/69, doktorat “Colliding Blach Holes” pri prof. Bryce DeWittu 1971. Po povratku v domovino na povabilo prof. Kuščerja ponovno asistent na Oddelku za fiziko.

Udeleženec letne šole Black holes v Les Houches 1973, 1974 gostuje na Observatoire de Paris, 1975 udeleženec letne šole Neutron stars v Varenni, nato 9 mesecev vabljeni gost All Souls College v Oxfordu in imenovan za docenta na Oddelku za fiziko.

Za delo na področju črnih lukenj prejme nagrado Sklada Borisa Kidriča l. 1975, 1980 pa priznanje za isto delo z uvrstitvijo članka "Collision of Two Black Holes" v zbirko Japonskega fizikalnega društva: Gravitational Collapse and Black Holes.

Po izvolitvi za docenta se ukvarja z gravimetrijo in s pridobljenimi sredstvi prispeva k razvoju astronomskega dela AGO, kjer nastane nekaj astronomskih diplomskih del. Podpre odhod mladih raziskovalcev v tujino na študij astronomije in kozmologije.

Predava predmete analitična mehanika, astronomija in deluje kot asistent pri predmetu metode teoretične fizike. Z izdatno pomočjo prof. A. Salama se na več letnih šolah izobražuje za področje astrofizike. Dejaven v Društvu matematikov, fizikov in astronomov Jugoslavije, organizira srečanja pod naslovom Astrofizika v Jugoslaviji in 1985 postane predsednik Nacionalnega komiteja za astronomijo.

S Fullbrightovo štipendijo se 1986 pridruži skupini LIGO na California Institute of Technology, kjer je 1987 izvoljen kot faculty member, v Ljubljani pa v naziv rednega profesorja za astrofiziko in astronomijo. V Ljubljano se vrne 1989 in v sodelovanju s prof. Calvanijem iz Padove ustanovi podiplomski študij astrofizike. Predava analitično mehaniko, astronomijo, astrofiziko, teorijo gravitacije in izbrana poglavja iz klasične fizike.

Raziskovalno se ukvarja z astrofiziko črnih lukenj in nevtronskih zvezd in relativistično fiziko v zvezi z natančnimi definicijami časa in položaja. Dve leti je predstojnik oddelka za fiziko in predsednik društva DMFA. Je dolgoletni član Komisije za sestavo Slovenskega tehniškega slovarja, vodil je konstrukcijo astronomskega teleskopa VEGA na AGO. Od 2012 je zaslužni profesor Univerze v Ljubljani.

<< nazaj


Stran je bila natisnjena s spletnega portala National Geographic Slovenija www.national-geographic.si.
© 2005 - 2010 National Geographic Slovenija. Vse pravice pridržane.