Dobrodošli v svetu revije National Geographic Slovenija

  • National Geographic Slovenija

Revije National Geographica vsak mesec navdihujejo milijone bralcev po vsem svetu in v Sloveniji. Presenečajo z zanimivimi odkritji, s čudovitimi fotografijami ter z nenavadnimi opisi rastlin in živali, daljnih in neznanih krajev, ljudi in običajev. 

AKTUALNA PONUDBA

POSEBNA PONUDBA


UGODNEJŠE CENE ZA NAROČNIKE:

 revija

 letna cena
v kioskih

 individualna
naročnina 

 naročnina
za dijake in
študente**

 65,88 €

 59 €

54 €

 131,76 €

105 €

 x

 197,64 €

 149 €

 x

 
** Potrdilo o šolanju pošljite na naslov: Založba Rokus Klett, d.o.o., Stegne 9b, 1000 Ljubljana ali na faks: 01/513 46 79, sicer vam popusta ne bomo upoštevali.

Za dodatne informacije smo dosegljivi na brezplačni telefonski številki: 080 19 22.


PODATKI O CENAH

1.   Cene vključujejo stroške poštnine in DDV. Naročnini za tujino bomo prišteli stroške pošiljanja − 37,56 EUR. Naročilnica ima veljavo pogodbe, sklenjene med naročnikom in Založbo Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju prodajalec). Naročnina na revijo National Geographic Slovenija velja od naslednje številke do pisnega preklica. Na osnovi oddane naročilnice naročnik prejme račun, ki ga je treba plačati v enkratnem znesku v 8 dneh od oddaje naročila. V primeru izbire plačila v 2 obrokih prejme naročnik račun za drugi del plačila v roku 6 mesecev od oddaje naročila. Naročnik lahko v 14 dneh od prejema revije od te pogodbe brez navedbe razlogov odstopi, in sicer tako, da v tem roku o tem obvesti prodajalca: na e-naslov reklamacije@rokus-klett.si, po faksu na št. 01 513 46 79 ali na naslov Založba Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana. V ta namen lahko naročnik neobvezno uporabi odstopni obrazec. Če naročnik od te pogodbe odstopi, mu prodajalec najpozneje v 14 dneh od dneva prejema obvestila o odstopu povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave. Povračilo prodajalec izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila naročnik ne nosi nikakršnih stroškov. Prodajalec lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler naročnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj. Naročnik blago vrne na naslov Založba Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana, in sicer najpozneje v 14 dneh od dneva, ko je prodajalca obvestil o odstopu od pogodbe. Neposredne stroške vračila blaga nosi naročnik. Naročnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja. V primeru stvarne napake na dobavljenem blagu ima naročnik pravico, da blago vrne brez kakršnekoli odškodnine ali stroškov. O obstoju stvarne napake in nameravanem vračilu mora naročnik obvestiti prodajalca najkasneje v 2 mesecih od odkritja napake in v 2 letih od nakupa, in sicer pisno (na e-naslov reklamacije@rokus-klett.si, po faksu na št. 01 0513 46 79 ali na naslov Založba Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana). Naročnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Obvestilo o odstopu mora naročnik podati z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe in da ima izdelek napako. Naročnik lahko o stvarni napaki prodajalca obvesti tudi osebno, prodajalec mu v tem primeru izda potrdilo. Naročnik, ki je prodajalca pravilno obvestil o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da napako na blagu odpravi ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali blago z napako zamenja z novim, brezhibnim blagom ali vrne plačani znesek. Če obstoj napake na blagu ni sporen, prodajalec najpozneje v roku 8 dni ugodi potrošnikovi zahtevi iz prejšnjega stavka. Če je obstoj napake na blagu sporen, mora prodajalec naročniku pisno odgovoriti na zahtevo najpozneje v 8 dneh po njenem prejemu. Vsa obvestila in pošiljke se štejejo za pravočasne, če so oddani najkasneje na zadnji dan roka. Prodajalec ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. V skladu s tem zakonom prodajalec objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS): http://ec.europa.eu/odr. Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev spletnega mesta teh splošnih pogojev, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Za vse spore in pravne postopke v zvezi s tem sporazumom, uporabo storitve ter delovanjem storitve je pristojno sodišče po prebivališču kupca.Stran je bila natisnjena s spletnega portala National Geographic Slovenija www.national-geographic.si.
© 2005 - 2010 National Geographic Slovenija. Vse pravice pridržane.