Naročilnica – shranjevalnik za revije

Da, želim naročiti: *


Ime in priimek: *
Naziv organizacije / podjetja:
Ulica in hišna številka: *
Poštna številka *
Kraj: *
Število izvodov
Naročniška številka
E-pošta:
Telefon:
Želim plačati po predračunu (samo za pravne osebe):


ID za DDV:
Datum:

Podatki, označeni z *, so obvezni in jih obdelujemo z namenom izvedbe pogodbe za naročilo revije in za občasno obveščanje o ponudbi naših izdelkov in storitev po elektronski pošti.

Če se ne strinjate z obveščanjem o ponudbi naših izdelkov in storitev po elektronski pošti, prosimo to označite:

Prosimo, označite polja spodaj in nam s tem sporočite, ali dovolite, da vaše zgoraj navedene osebne podatke obdelujemo za posredovanje informacij - povabil in obvestil tudi (in jih v te namene hranimo do preklica):Dovoljenje za zgoraj navedene obdelave vaših osebnih podatkov lahko brez posledic za izvedbo pogodbe o naročilu revije kadar koli pisno prekličete, tako da pošljete sporočilo na e-naslov reklamacije@rokus-klett.si, po faksu na št. 01 513 46 79 ali na naslPODATKI O CENAH

1.   1. Cene vključujejo 9,5- oz. 22-odstotni DDV. 2. Cene ne vključujejo poštnine v višini 3,50 EUR, ki jo plača kupec. V primeru nakupa nad 40,00 EUR poštnino krije Založba Rokus Klett, d. o. o. 3. Naročilnica je sestavljena v enem izvodu in ima status pogodbe, sklenjene med kupcem in Založbo Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju prodajalec). 4. Kupec lahko brez navedbe razlogov v 14 dneh od prejema izdelka odstopi od te pogodbe tako, da v tem roku o tem obvesti prodajalca: na e-naslov reklamacije@rokus-klett.si, po faksu na št. 01 513 46 79 ali na naslov Založba Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana. V ta namen lahko kupec neobvezno uporabi odstopni obrazec www.rokus-klett.si/resources/files/doc/odstop_od_pogodbe.pdf. Da se rok za odstop od pogodbe upošteva, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice kupca do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom roka za odstop od te pogodbe. Če kupec odstopi od te pogodbe, mu prodajalec brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša standardna oblika dostave, ponujena s strani prodajalca). Povračilo prodajalec izvede z enakim plačilnim sredstvom, kot je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila kupec ne nosi nikakršnih stroškov. Prodajalec lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler kupec ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj. Kupec blago vrne na naslov Skladišče Založbe Rokus Klett, d. o. o., Tržaška cesta 40, 1000 Ljubljana, in sicer najpozneje v 14 dneh od dneva, ko je prodajalca obvestil o odstopu od pogodbe. Neposredne stroške vračila blaga nosi kupec. Kupec odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja. 5. V primeru stvarne napake na dobavljenem blagu ima kupec pravico, da blago vrne brez kakršnekoli odškodnine ali stroškov. O obstoju stvarne napake in nameravanem vračilu mora kupec obvestiti prodajalca najkasneje v 2 mesecih od odkritja napake in v 2 letih od nakupa, in sicer pisno (na e-naslov reklamacije@rokus-klett.si, po faksu na št. 01 0513 46 79 ali na naslov Založba Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana). Kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Obvestilo o odstopu mora kupec podati z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe in da ima izdelek napako. Kupec lahko o stvarni napaki prodajalca obvesti tudi osebno, prodajalec mu v tem primeru izda potrdilo. Kupec, ki je prodajalca pravilno obvestil o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da napako na blagu odpravi ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali blago z napako zamenja z novim, brezhibnim blagom ali vrne plačani znesek. Če obstoj napake na blagu ni sporen, prodajalec najpozneje v roku 8 dni ugodi potrošnikovi zahtevi iz prejšnjega stavka. Če je obstoj napake na blagu sporen, mora prodajalec kupcu pisno odgovoriti na zahtevo najpozneje v 8 dneh po njenem prejemu. Vsa obvestila in pošiljke se štejejo za pravočasne, če so oddani najkasneje na zadnji dan roka. 6. Do polnega plačila ostanejo knjige last Založbe Rokus Klett. 7. Prodajalec ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. V skladu s tem zakonom prodajalec objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS): http://ec.europa.eu/odr. Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev spletnega mesta teh splošnih pogojev, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Za vse spore in pravne postopke v zvezi s tem sporazumom, uporabo storitve ter delovanjem storitve je pristojno sodišče po prebivališču kupca.
Stran je bila natisnjena s spletnega portala National Geographic Slovenija www.national-geographic.si.
© 2005 - 2010 National Geographic Slovenija. Vse pravice pridržane.