Posebna ponudba za nekdanje naročnike revije National Geographic Junior

 

Revija National Geographic Junior ne izhaja več, vabimo pa vas k naročilu na revijo National Geographic Slovenija.

Namenjena je vsem, ki se želite učiti, širiti svoja obzorja, odkrivati čudežni svet rastlin in živali, spoznavati daljne in neznane kraje, ljudi in običaje, pa tudi Slovenijo.


Da, želim se naročiti na revijo National Geographic Slovenija. Kot nekdanji naročnik revije National Geographic Junior jo naročam po akcijski ceni 49 €.

Podatki o plačniku:

Podjetje / šola (samo za pravne osebe)
Ime: *
Priimek: *
Ulica in hišna številka: *
Poštna številka in pošta *
Telefon
E-pošta *
Davčna številka (samo za pravne osebe):
Davčni zavezanec:


Datum:
Podatki, označeni z *, so obvezni. Če se ne strinjate z obveščanjem o ponudbi naših izdelkov in storitev po elektronski pošti, prosimo to označite:

Prosimo, označite polje spodaj in nam s tem sporočite, ali dovolite, da vaše zgoraj navedene osebne podatke obdelujemo za posredovanje informacij - povabil in obvestil tudi (in jih v te namene hranimo do preklica):

PODATKI O PREJEMNIKU (vpišite, če so drugačni kot podatki plačnika)

Ime:
Priimek:
Ulica in hišna številka
Poštna številka in pošta


Dovoljenje za zgoraj navedene obdelave vaših osebnih podatkov lahko brez posledic za izvedbo pogodbe o naročilu revije kadar koli pisno prekličete, tako da pošljete sporočilo na e-naslov osebni.podatki@rokus-klett.si ali na naslov Založba Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana. Zahtevate lahko dostop do svojih osebnih podatkov, njihovo popravo ali izbris ali omejitev njihove obdelave. Prav tako imate pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Vprašanja ali pripombe glede obdelave vaših osebnih podatkov lahko naslovite na našega pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov: osebni.podatki@rokus-klett.si. Če menite, da je pri obdelavi osebnih podatkov prišlo do kršitve veljavne zakonodaje, lahko podate pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.

PODATKI O CENAH

Cene vključujejo stroške poštnine in DDV. Naročnini za tujino bomo prišteli stroške pošiljanja − 37,56 EUR. Naročilnica ima veljavo pogodbe, sklenjene med naročnikom in Založbo Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju prodajalec). Naročnina na revijo National Geographic Slovenija velja od naslednje številke do pisnega preklica. Na osnovi oddane naročilnice naročnik prejme račun, ki ga je treba plačati v enkratnem znesku v 8 dneh od oddaje naročila. Naročnik lahko v 14 dneh od prejema revije od te pogodbe brez navedbe razlogov odstopi, in sicer tako, da v tem roku o tem obvesti prodajalca: na e-naslov reklamacije@rokus-klett.si, po faksu na št. 01 513 46 79 ali na naslov Založba Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana. V ta namen lahko naročnik neobvezno uporabi odstopni obrazec. Če naročnik od te pogodbe odstopi, mu prodajalec najpozneje v 14 dneh od dneva prejema obvestila o odstopu povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave. Povračilo prodajalec izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila naročnik ne nosi nikakršnih stroškov. Prodajalec lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler naročnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj. Naročnik blago vrne na naslov Založba Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana, in sicer najpozneje v 14 dneh od dneva, ko je prodajalca obvestil o odstopu od pogodbe. Neposredne stroške vračila blaga nosi naročnik. Naročnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja. V primeru stvarne napake na dobavljenem blagu ima naročnik pravico, da blago vrne brez kakršnekoli odškodnine ali stroškov. O obstoju stvarne napake in nameravanem vračilu mora naročnik obvestiti prodajalca najkasneje v 2 mesecih od odkritja napake in v 2 letih od nakupa, in sicer pisno (na e-naslov reklamacije@rokus-klett.si, po faksu na št. 01 0513 46 79 ali na naslov Založba Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana). Naročnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Obvestilo o odstopu mora naročnik podati z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe in da ima izdelek napako. Naročnik lahko o stvarni napaki prodajalca obvesti tudi osebno, prodajalec mu v tem primeru izda potrdilo. Naročnik, ki je prodajalca pravilno obvestil o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da napako na blagu odpravi ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali blago z napako zamenja z novim, brezhibnim blagom ali vrne plačani znesek. Če obstoj napake na blagu ni sporen, prodajalec najpozneje v roku 8 dni ugodi potrošnikovi zahtevi iz prejšnjega stavka. Če je obstoj napake na blagu sporen, mora prodajalec naročniku pisno odgovoriti na zahtevo najpozneje v 8 dneh po njenem prejemu. Vsa obvestila in pošiljke se štejejo za pravočasne, če so oddani najkasneje na zadnji dan roka. Prodajalec ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. V skladu s tem zakonom prodajalec objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS): http://ec.europa.eu/odr. Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev spletnega mesta teh splošnih pogojev, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Za vse spore in pravne postopke v zvezi s tem sporazumom, uporabo storitve ter delovanjem storitve je pristojno sodišče po prebivališču kupca.
Stran je bila natisnjena s spletnega portala National Geographic Slovenija www.national-geographic.si.
© 2005 - 2010 National Geographic Slovenija. Vse pravice pridržane.