METULJI SO PRAVI MOJSTRI PRIKRIVANJA. V SLOVENIJI JIH POZNAMO VEČ KOT 3600 VRST. Predvidevamo pa, da jih je še približno 400 vrst več, saj vsako leto odkrijemo kako novo. Poleg tega predvsem zaradi uvoza blaga iz različnih delov sveta in zaradi podnebnih sprememb prihajajo k nam vrste iz drugih držav in z drugih celin.
Od znanih vrst jih je le 184 pravih dnevnih metuljev, a nekatere od teh smo, žal, že izgubili. Dnevni metulji imajo kijaste tipalke, barvita pisana krila in so znani po dvoritvenem vedenju samcev. Poleg dnevnih metuljev je tudi nekaj nočnih metuljev dejavnih podnevi, saj so niše, v katerih so ti lahko dejavni in se parijo, tako zasedene, da vsi ne morejo letati ponoči. “Pravih” nočnih vrst je približno 3300, razporejene pa so po različnih obdobjih sezone in noči. Nekatere vrste se pojavljajo že zgodaj v letu, od januarja do februarja, druge pozno, novembra in decembra. Večina vrst je dejavna v poletnih mesecih. Tudi med nočnimi metulji poznamo večerne vrste, prave nočne vrste in zgodnje jutranje vrste. Metulji nekaterih vrst letajo šele tik pred jutranjim svitom.

Po številu vrst metuljev je naša favna zelo bogata, po tem se lahko Slovenija primerja z velikimi evropskimi državami. K temu največ prispeva raznolikost ozemlja, ki obsega več podnebnih in zoogeografskih regij. Kot zanimivost omenimo, da je zavarovanih 196 vrst; 13 med njimi jih je na seznamu Natura 2000, so zavarovane z evropskimi predpisi in imajo pri nas opredeljena posebna varstvena območja. Na rdečem seznamu ogroženih živalskih vrst pa je 219 vrst. V zadnjih nekaj letih je bilo v Sloveniji opisanih še nekaj endemičnih vrst metuljev, ki živijo na južnem obrobju Trnovske planote in v Julijskih Alpah. Za zdaj jih najdemo le v Sloveniji.

 

Več fotografij >>