Odkar je človek preoblikoval dobršen del Evrope v kulturno krajino, je bilo na tej celini vse manj prostora za velike zveri: volka, risa in medveda. Ob koncu 19. stoletja so iz srednjeevropskih gozdov dokončno izginile – ohranile so se le v strnjenih, težko dostop nih gozdovih in na redko naseljenih območjih, kakršen je tudi slovenski dinarski kras.

Od zgodovinske razširjenosti rjavega medveda, ki je naseljeval celotno Evropo, je ostalo bore malo. Postal je ogrožena, zdaj v Evropi in pri nas zavarovana živalska vrsta, ki smo jo dolžni ohranjati in skrbeti tudi za njeno življenjsko okolje.