Jaro Lajovic, dr. med.

Jaro Lajovic, dr. med.

(medicina)

Rojen leta 1958 v Ljubljani.

Je po izobrazbi zdravnik, že med študijem pa so ga pritezali tudi računalništvo ter jezik oz. jezikoslovje.

V času študija je bil glavni urednik strokovne revije Medicinski razgledi. Po končanem študiju se je usmeril v praktično medicino. Med drugim je delal na Interni kliniki Kliničnega centra in je bil v tistem času tudi eden od soavtorjev prvega slovenskega strokovnega učbenika Interna medicina.

Pozneje se je odločil za samostojno delovanje, ki združuje svetovalno dejavnost na področju (medicinske) statistike, avtorsko in uredniško delo in strokovno prevajanje. Kot soavtorja ga med drugim najdemo pri Slovenskem velikem leksikonu in Velikem angleško-slovenskem slovarju Oxford.

Kot glavni urednik je vodil pripravo slovenske izdaje znanega Velikega zdravstvenega priročnika MSD, kot (so)urednik pa je bil udeležen pri številnih drugih projektih, od Velikega splošnega leksikona prek različnih strokovnih zbornikov in poljudnomedicinskih publikacij do Družinske zdravstvene enciklopedije.

Pri nekaterih je oskrbel tudi prevode, največji segment njegovega prevajalskega dela pa poleg knjig obsegajo strokovna besedila z medicinskega in farmacevtskega področja. Prav pri tem je svoje interese povezal in osredotočil na računalniško in računalniško podprto prevajanje ter (tudi zato) postal aktiven v več prevajalskih združenjih.

Tako je npr. organiziral eno od letnih mednarodnih konferenc Evropskega združenja za računalniško prevajanje v Ljubljani in vodil nekaj seminarjev o računalniško podprtem prevajanju. Bil je član izvršilnega odbora Evropskega združenja za računalniško prevajanje (www.eamt.org), član upravnega odbora Društva znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije (www.dztps.si), ustanovni član in tajnik Slovenskega društva za jezikovne tehnologije (nl.ijs.si/sdjt); je predsednik terminološke komisije Statističnega društva Slovenije (stat-d.si) in član Evropskega omrežja za poslovno in industrijsko statistiko (www.enbis.org).