"Proč z moderno dobo, gremo v srednji vek!" je julija lani vzkliknil Andrej Žnidaršič, ko so jeklena vrata mogočnega kartuzijanskega samostana dvignili s tečajev in jih odnesli v notranjost. Z ženo Darjo sta namreč Žičko kartuzijo pri Slovenskih Konjicah pripravljala za srednjeveški spektakel Ognjena kartuzija, ki je oživil dogodke iz marca 1531.

Zgodba o tem samostanu pa se začne v 11. stoletju, v burnih časih političnega udejstvovanja cerkvene oblasti, ko so se iz želje po samoti in življenju po evangeliju oblikovali novi cerkveni redovi, a zaradi pomanjkanja organizacijskih sposobnosti njihovih vodij večinoma niso preživeli.

Toda Bruno, ustanovitelj kartuzijanskega reda, je bil visoko izobražen, pameten in spreten mož …