September 2012

Claustra Alpium Iuliarum

 

 

Besedilo: Meta Krese
Fotografije: Tomaž Lauko

“Ne, ne,” me ustavi Jure Kusetič, strokovni vodja Inštituta za zgodovino prostora Ivana Michlerja. “Claustra Alpium Iuliarum ima drugačno vlogo kot renski in donavski limes, s katerima so Rimljani označili zunanjo mejo svojega imperija. Barbarska vojska je lahko tudi udarila čez limes; rimski vojaški strategi pa so potem določili, kje se bo njihova vojska zbrala in borila proti njim. Claustra pa je fizična ovira in boji so potekali na samem zidu.”

Zato torej zid globoko v gozdu! Tam bi po zdravi logiki naključnega sprehajalca lahko označeval le teritorij med volkovi in medvedi.

A v notranjosti gozdov so ostanki le majhnega dela julijskoalpskega obrambnega sistema, ki ga je Rim utrdil od mesta Tarsatica, torej Trsata pri Reki na Hrvaškem, pa vse do Ziljske doline na avstrijskem Koroškem. Pred kom naj bi varoval italski prostor, še vedno ni popolnoma jasno: morda pred vpadi barbarov s celotnega vzhoda, lahko pa so ga zasnovali v zahodnem rimskem cesarstvu zaradi strahu pred vzhodnimi rimskimi cesarji in je bil pravzaprav rezultat notranjih razprtij.