Izjava o varstvu osebnih podatkov

Upravljavec te spletne strani je Založba Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana, e-pošta: osebni.podatki@rokus-klett.si. Založba Rokus Klett varuje zaupnost vaših osebnih podatkov in jih uporablja izključno za spodaj opisane namene. Vaših podatkov ne bomo uporabljali v druge namene in jih brez vašega izrecnega dovoljenja ne bomo razkrili tretjim strankam. Storili bomo vse, da vaše osebne podatke zaščitimo pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami. Kontaktni podatki naše pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: osebni.podatki@rokus-klett.si.

I. Katere moje podatke zbirate ob obisku in zakaj ter kakšna je pravna podlaga za to?

1. Obisk spletne strani
Kaj in zakaj: Ob vsakem obisku naše spletne strani se na spletnem strežniku avtomatsko shranjujejo dnevniške datoteke spletnega strežnika (npr. IP-številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu). Svetovni splet deluje tako, da se na spletnem strežniku, kjer gostuje spletna stran, beležijo določeni podatki o obisku spletnih strani, kot so IP-številka, verzija brskalnika, čas obiska in podobno. Založba Rokus Klett tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki. Namen teh postopkov je zagotavljati varnost omrežja in informacij, tj. omogočiti zaznavanje in preprečevanje neavtoriziranih dostopov, ki lahko ogrozijo dostopnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih storitev, ki so dostopne prek teh omrežij in sistemov.
Pravna podlaga: Takšna obdelava je nujna za zagotavljanje varnosti omrežja in informacij.
Koliko časa: Podatki se hranijo 30 dni od obiska spletne strani.

2. Naročilo revije
Kaj in zakaj: Če boste želeli z nami skleniti naročniško razmerje oz. naročiti posamezen izvod revije, boste morali na naših spletnih straneh izpolniti obrazec za naročilo revije. Za uspešno oddajo naročila so nujno potrebni naslednji podatki: vaše ime, priimek, naslov za pošiljanje revije in vaš e-poštni naslov. Vaš e-poštni naslov bomo uporabili tudi za namene pošiljanja obvestil o naših ponudbah, če ne boste ob izpolnjevanju obrazca označili, da tega ne dovolite. Prav tako lahko vnesete svojo telefonsko številko, če želite prejemati naša obvestila/ponudbe/vabila k sodelovanju tudi po telefonu.
Pravne podlage:

Koliko časa: Vaše podatke bomo hranili še 2 leti od nakupa.

3. Dostop do e-revije za naročnike na tiskano revijo

Kaj in zakaj: Če boste želeli dostopati do elektronskih izvodov revije kot naročnik na tiskano revijo, boste morali izpolniti registracijski obrazec. Za uspešno registracijo je nujno potreben podatek o vašem naslovu elektronske pošte (ki je hkrati uporabniško ime) in geslo. Z uporabniškim imenom in geslom lahko ob vsakem obisku spletnega mesta dostopate do svojega računa (uporabniški profil). Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki.
Vaš e-poštni naslov bomo uporabili tudi za namene pošiljanja obvestil o naših ponudbah, če niste ob naročilu na tiskano izdajo revije označili, da tega ne dovolite.
Prav tako bomo za obveščanje o naših ponudbah uporabili vašo telefonsko številko, če ste v to izrecno privolili ob oddaji naročila na tiskano izdajo revije.

Pravne podlage:

  • Izvedba pogodbe o storitvi – da lahko izvedemo storitev omogočanja uporabniškega profila, moramo obdelovati podatke, ki so označeni kot obvezni
  • Zakon – vaš e-poštni naslov lahko uporabimo za namene obveščanja o novostih v skladu z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (drugi odstavek 226. člena ZEKom-2), saj ste kupec naše revije, razen če označite, da sporočil ne želite prejemati.
  • Privolitev – če ob izpolnjevanju obrazca označite, da soglašate s tem, da vašo telefonsko številko uporabljamo za namene obveščanja o novostih.

Koliko časa: Vaše podatke bomo hranili še 2 leti od takrat, ko se odjavite od prejemanja tiskane izdaje revije.

4. Nakup oz. naročilo na e-revijo in dostop do e-revije

Kaj in zakaj: Če boste želeli opraviti nakup oz. naročilo na e-revijo in dostopati do nje, boste morali izpolniti registracijski obrazec. Za uspešno registracijo je nujno potreben podatek o vašem naslovu elektronske pošte (ki je hkrati uporabniško ime) in geslo. Z uporabniškim imenom in geslom lahko ob vsakem obisku spletnega mesta dostopate do svojega računa (uporabniški profil). Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki.
Za uspešen nakup oz. naročilo na e-revijo bomo morali zaradi izdaje računa uporabiti vaše ime in priimek ter naslov plačnika kupnine oz. naročnine. Podatke pridobimo iz obvestila Paypal-a o prejetem plačilu. Če je plačnik računa pravna oseba, za izdajo računa uporabimo podatke o nazivu, naslovu in davčni številki te pravne osebe.
Vaš e-poštni naslov bomo uporabili tudi za namene pošiljanja obvestil o naših ponudbah, če ne boste ob izpolnjevanju obrazca označili, da tega ne dovolite.

Pravne podlage:

  • Izvedba pogodbe o storitvi – da lahko izvedemo storitev omogočanja uporabniškega profila, moramo obdelovati podatke, ki so označeni kot obvezni.
  • Zakon – vaš e-poštni naslov lahko uporabimo za namene obveščanja o novostih v skladu z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (drugi odstavek 226. člena ZEKom-2), saj ste kupec naše revije, razen če označite, da sporočil ne želite prejemati.
  • Privolitev – če ob izpolnjevanju obrazca označite, da soglašate s tem, da vašo telefonsko številko uporabljamo za namene obveščanja o novostih.

Koliko časa: Vaše podatke bomo hranili še 2 leti od nakupa posameznega izvoda e-revije oz. od zaključka naročniškega razmerja.

5. Prijava na nagradno igro ali natečaj

Kaj in zakaj:
Če se boste prijavili na nagradno igro ali natečaj, boste morali izpolniti spletno prijavnico. Za prijavo je nujno treba navesti epoštni naslov. Ta podatek potrebujemo za obveščanje o statusu vaše prijave. Zmagovalce natečaja oz. nagradne igre bomo zaprosili za dodatne osebne podatke, ki so potrebni za podelitev nagrade in (kadar je to potrebno) za odvedbo dohodnine.

Pravn
a podlaga: privolitev po 1.(a) točki 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov z izpolnitvijo obrazca se šteje, da ste privolili v obdelavo vašega enaslova za namene izvedbe nagradne igre oz. natečaja.

Koliko časa:
Rok hrambe je razviden iz pogojev posamezne nagradne igre ali natečaja.

II. Ali bodo moji osebni podatki posredovani tretjim osebam? Dostop do vaših osebnih podatkov imajo poleg nas le naši pogodbeni obdelovalci, ki za nas vzdržujejo in zagotavljajo gostovanje naših spletnih strani.

III. Ali moje osebne podatke prenašate v tretje države ali mednarodnim organizacijam? Za pošiljanje novic uporabljamo platformo MailChimp, s katero upravlja ameriško podjetje. Kadar vam bomo na vaš e-naslov posredovali sporočila, se bo izvajal omejen iznos osebnih podatkov (e-poštnih naslovov) v ZDA izključno za namen obveščanja po e-pošti.

IV. Ali in kako lahko izvem, katere moje osebne podatke obdelujete? Na vašo zahtevo vam bomo omogočili dostop do vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, in njihov izpis. Prav tako vam lahko na zahtevo posredujemo informacije o namenu obdelave, vrstah in rokih hrambe zadevnih osebnih podatkov, posredovali vam bomo seznam uporabnikov, ki so jim bili osebni podatki posredovani, z navedbo, kdaj, na kateri podlagi in za kakšen namen.

Poleg tega imate pravico do popravka, izbrisa, omejitve obdelave in prenosljivosti svojih osebnih podatkov ter pravico do ugovora, kadar se vaši podatki obdelujejo zaradi uveljavljanja zakonitega interesa. Vse navedene pravice lahko uveljavljate tako, da svoj zahtevek pošljete na osebni.podatki@rokus-klett.si ali nam pišete na Založba Rokus Klett, d. o. o., OSEBNI PODATKI, Stegne 9 b, 1000 Ljubljana. Če menite, da je pri obdelavi osebnih podatkov prišlo do kršitve veljavne zakonodaje, lahko podate pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.