Upravljavec te spletne strani je Založba Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana, tel.: 01 513 46 00, e-pošta: osebni.podatki@rokus-klett.si. Založba Rokus Klett varuje zaupnost vaših osebnih podatkov in jih uporablja izključno za spodaj opisane namene. Vaših podatkov ne bomo uporabljali v druge namene in jih brez vašega izrecnega dovoljenja ne bomo razkrili tretjim strankam. Storili bomo vse, da vaše osebne podatke zaščitimo pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami. Kontaktni podatki naše pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: osebni.podatki@rokus-klett.si.

I. Katere moje podatke zbirate ob obisku in zakaj ter kakšna je pravna podlaga za to?

1. Obisk spletne strani
Kaj in zakaj: Ob vsakem obisku naše spletne strani se na spletnem strežniku avtomatsko shranjujejo dnevniške datoteke spletnega strežnika (npr. IP-številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu). Svetovni splet deluje tako, da se na spletnem strežniku, kjer gostuje spletna stran, beležijo določeni podatki o obisku spletnih strani, kot so IP-številka, verzija brskalnika, čas obiska in podobno. Založba Rokus Klett tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki. Namen teh postopkov je zagotavljati varnost omrežja in informacij, tj. omogočiti zaznavanje in preprečevanje neavtoriziranih dostopov, ki lahko ogrozijo dostopnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih storitev, ki so dostopne prek teh omrežij in sistemov.
Pravna podlaga: Takšna obdelava je nujna za zagotavljanje varnosti omrežja in informacij.
Koliko časa: Podatki se hranijo 30 dni od obiska spletne strani.

2. Naročilo revije
Kaj in zakaj: Če boste želeli z nami skleniti naročniško razmerje oz. naročiti posamezen izvod revije, boste morali na naših spletnih straneh izpolniti obrazec za naročilo revije. Za uspešno oddajo naročila so nujno potrebni naslednji podatki: vaše ime, priimek, naslov za pošiljanje revije in vaš e-poštni naslov. Vaš e-poštni naslov bomo uporabili tudi za namene pošiljanja obvestil o naših ponudbah, če ne boste ob izpolnjevanju obrazca označili, da tega ne dovolite. Prav tako lahko vnesete svojo telefonsko številko, če želite prejemati naša obvestila/ponudbe/vabila k sodelovanju tudi po telefonu.
Pravne podlage:

  • Izvedba pogodbe o naročilu revije – da lahko izvedemo pogodbo o nakupu blaga, moramo obdelovati podatke, ki so označeni kot obvezni.
  • Zakon – vaš e-poštni naslov lahko uporabimo za namene obveščanja o novostih v skladu z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (drugi odstavek 158. člena ZEKom-1), saj ste kupec naših gradiv, razen če označite, da sporočil ne želite prejemati.
  • Privolitev – če ob izpolnjevanju obrazca za prijavo na spletne novice označite, da soglašate s tem, da vašo telefonsko številko in naslov uporabljamo za namene obveščanja o novostih.

Koliko časa: Vaše podatke bomo hranili še 2 leti od nakupa.

II. Ali bodo moji osebni podatki posredovani tretjim osebam? Dostop do vaših osebnih podatkov imajo poleg nas le naši pogodbeni obdelovalci, ki za nas vzdržujejo in zagotavljajo gostovanje naših spletnih strani.

III. Ali moje osebne podatke prenašate v tretje države ali mednarodnim organizacijam?
Za pošiljanje novic uporabljamo platformo MailChimp, s katero upravlja ameriško podjetje. Kadar vam bomo na vaš e-naslov posredovali sporočila, se bo izvajal omejen iznos osebnih podatkov (e-poštnih naslovov) v ZDA izključno za namen obveščanja po e-pošti.

IV. Ali in kako lahko izvem, katere moje osebne podatke obdelujete?
Na vašo zahtevo vam bomo omogočili dostop do vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, in njihov izpis. Prav tako vam lahko na zahtevo posredujemo informacije o namenu obdelave, vrstah in rokih hrambe zadevnih osebnih podatkov, posredovali vam bomo seznam uporabnikov, ki so jim bili osebni podatki posredovani, z navedbo, kdaj, na kateri podlagi in za kakšen namen.

Poleg tega imate pravico do popravka, izbrisa, omejitve obdelave in prenosljivosti svojih osebnih podatkov ter pravico do ugovora, kadar se vaši podatki obdelujejo zaradi uveljavljanja zakonitega interesa. Vse navedene pravice lahko uveljavljate tako, da svoj zahtevek pošljete na osebni.podatki@rokus-klett.si ali nam pišete na Založba Rokus Klett, d. o. o., OSEBNI PODATKI, Stegne 9 b, 1000 Ljubljana. Če menite, da je pri obdelavi osebnih podatkov prišlo do kršitve veljavne zakonodaje, lahko podate pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.