Človek in narava

Pred nekaj leti opravljena raziskava je pokazala,
da imajo prebivalci sosesk, kjer petino površine pokrivajo drevesa,
50 odstotkov manj depresij kot tisti, ki živijo v predelih,
kjer je dreves zelo malo.

V sodobnem mestnem življenju, prežetem s tehnologijo in stresom, človek potrebuje protiutež. Potrebuje odmik, potrebuje stik z naravo. Ljudje smo se v takem okolju razvili in naravo potrebujemo, saj smo se, hote ali nehote, vede ali nevede, od nje močno oddaljili. Vsaj za urbano prebivalstvo številnih svetovnih mest – v njih živi več kot polovica človeštva in ta delež narašča – to nedvomno drži. Mesta so za življenje v marsikaterem pogledu zelo udobna in prijetna, a pogosto tudi hektična, živce parajoče hrupna okolja, zadušljivo vroča in s slabim zrakom, v katerih se, ko se ti najbolj mudi, naenkrat zatakneš v prometu, ki se ne premakne nikamor več … Vse več ljudi prebiva v velikih, celo večdesetmilijonskih mestnih konglomeratih; v 50. letih minulega stoletja sta bili taki le dve mesti, danes naj bi jih bilo že 34. Prebivalci teh “betonskih džungel” imajo možnosti za neposreden stik z naravo, kakor jo običajno pojmujemo, res malo. Majhnost, ki jo pogosto dojemamo kot nekaj slabega, je v tem primeru prav gotovo prednost.

Narava zna ustvariti čudovite vzorce, a ti dostikrat niso zlahka vidni. Strukture in vzorci na ledu, ki so nastali ob januarskem mrazu na Šobčevem bajerju, so bili posneti z letalnikom.

Sorško polje, kot ga je mogoče videti z vzpetine, kjer stojijo ruševine gradu Smlednik. Decembrska jutranja slana je poskrbela za nežne pastelne barve.

Zelenci, talni izvir Save Dolinke pri Kranjski Gori, kot jih na hladno zimsko jutro vidijo ptice.

Besedilo: MARJAN ŽIBERNA
Fotografije: ALEŠ KOMOVEC