Besedilo: Marjan Žiberna
Fotografije: Jure Žalohar, Arne Hodalič (fotografija zgoraj)

Stare, upokojeni elektrotehnik iz Žabnice pri Kranju, se je začel kristalom ljubiteljsko posvečati v drugi polovici 80. let prejšnjega stoletja – zbiranju, pregledovanju, urejanju zbirk, pripravljanju razstav, ekskurzij, pisanju člankov … Vsako leto jim je ob službenih in družinskih obveznostih namenil več mesecev rednega polnega delovnega časa. Zlasti pogosto je bil na najdišču pri vasici Crngrob v bližini svojega doma, nedaleč od ceste, ki povezuje Škofjo Loko in Kranj.

“S krožkarji smo za kristali stikali po pobočjih in grabnih okrog Crngroba, k čemur so me spodbujali tudi nekateri slovenski geologi,” pravi Stare, ki je dolga leta kot mentor naravoslovnega krožka v stražiški osnovni šoli s svetom kristalov seznanjal tudi otroke. “Kristale na območju Crngroba je v popisu najdišč kristalov na Slovenskem pred več kot sto leti omenjal že nemški raziskovalec Wilhelm Voss, a njegovi opisi tukajšnjih nahajališč so pozneje zbujali precejšnje dvome.” Toda leta 1988 so po vetrolomu, ki je povzročil razkritje tal, v bližnjem gozdičku res našli prve kremenove kristale. “Fosilom, moji prvi strasti, so se po odkritju v Crngrobu pridružili še kristali,” je dejal Stare. Naslednja leta so jih tam s skrivljenim izvijačem in lopatko, delovnim orodjem zbiralcev kristalov, našli okrog 100.000.