Januar 2007

Dr. Andrej Gaspari

Ste se že kdaj vprašali, kako se predmeti iz davnih dni znajdejo v muzejskih vitrinah? Ko gledamo, kako veličastno se bleščijo pod reflektorji, kar pozabimo, da so več stoletij čakali zakopani v prst ali obdani z muljem, dokler jih ni s previdnim gibom za nas in zanamce znova odkril arheolog. Eden izmed aktivnejših varuhov naše dediščine je tudi dr. Andrej Gaspari (letnik 1973), ki je diplomiral leta 1996 na Oddelku za arheologijo Filozofske fakultete. Doktorski študij je uspešno končal leta 2003 z zagovorom disertacije Latenske in zgodnjerimske najdbe iz Ljubljanice. Zaposlen je na Inštitutu za dediščino Sredozemlja pri Znanstveno-raziskovalnem središču v Kopru.

Specializiral se je za pozno prazgodovino in zgodnje rimsko obdobje ter vprašanja, ovezana z antičnimi ladjami in plovbo. Najraje je “v elementu” – na najdiščih, obdan s sodelavci, opremo in zgodovinskimi najdbami. Aktivno je pomagal pri pripravi odločbe, s katero so leta 2003 reko Ljubljanico razglasili za kulturni spomenik državnega pomena. Dr. Andrej Gaspari velja za vodilnega podvodnega arheologa v Sloveniji.