Človek je konja udomačil pred približno 5000 leti. Njegova vloga pri razvoju človeške civilizacije je bila izjemna, zato je imel tudi posebno, simbolično vlogo.

Prav poseben status so imeli beli konji. Starodavnim narodom so simbolizirali vez z onostranstvom, pozneje razumsko modrost, življenje in zmago.

Dvesto let po industrijski revoluciji, s katero je konj izgubil ključno vlogo v človeški družbi, mit belega konja še vedno živi. Lipicanci so med najznamenitejšimi belimi konji. Začetki te pasme segajo v leto 1580, ko so v kobilarni v Lipici s križanjem
domačih kraških kobil ter kobil in žrebcev, uvoženih iz Španije, začeli razvijati nov tip konja. Zato se je lipicanec najprej imenoval “kraški španec”, pozneje pa je privzel ime po svoji izvorni kobilarni.