Potovanje mladega Charlesa Darwina ladji njegovega veličanstva Beagle v letih 1831–1836 je eno najbolj znanih in hkrati najbolj mitičnih poglavij iz zgodovine znanosti. Kot pravi zgodba, se je Darwin na ladjo Beagle vkrcal kot naravoslovec odprave in obiskal otočje Galapagos v vzhodnem Tihem oceanu, kjer je opazoval želve velikanke in ščinkavce. Ščinkavci (oziroma njihove številne vrste) so se med seboj razlikovali po obliki kljuna, kar je kazalo na to, da so se prilagodili prehrani. Želve pa so imele na vsakem otoku drugače oblikovan oklep.

Ta opažanja z Galapagosa naj bi bila napeljala Darwina (takoj ali morda veliko pozneje – tu mitična zgodba ni povsem jasna) k sklepu, da je raznolikost živih bitij na Zemlji posledica naravnega procesa dedovanja, pri katerem nastajajo spremembe (danes temu procesu rečemo evolucija), ključno vlogo pri tem pa ima naravni izbor. Napisal je knjigo O izvoru vrst (The Origin of Species) in o pravilnosti svoje teorije prepričal vse, razen vodstva anglikanske cerkve.

No ja, ni bilo čisto tako. V tako povedani zgodbi o potovanju z ladjo Beagle je kar nekaj resnice, veliko dejstev pa je tudi pomešanih, izkrivljenih in izpuščenih. Ščinkavci, denimo, vsaj sprva niso pritegnili tolikšne Darwinove pozornosti kot raznolikost ptic oponašalcev in v zvezi z njimi ni prišel do nikakršnih sklepov, dokler mu ni doma v Angliji pomagal ornitolog. Postanek na Galapagosu je bil kratek, nenačrtovan odmik od začrtane poti proti koncu potovanja, katerega glavni namen je bil kartiranje južnoameriške obale. Darwin se na ladjo Beagle ni vkrcal kot njen uradni naravoslovec; bil je 22-letni diplomant Univerze Cambridge, ki se mu je obetala kariera podeželskega duhovnika, nad katero se ni kaj prida navduševal. Na potovanje so ga povabili, da bi kapitanu Robertu Fitzroyu, podjetnemu mlademu plemiču, delal družbo pri večerjah.

 

  • Koliko veste o Darwinu in njegovem potovanju na ladji Beagle? Preverite v interaktivnem kvizu (besedilo je v angleščini).