Obstaja kraj, kjer se stikata morje in nebo, in če sije sonce in piha veter (in če bazen ni preglobok), se bo tam rodila slepeče bela sol. V Sloveniji je tak kraj blizu Sečovelj, na ozkem koščku obale tik pred Hrvaško.

Dokumenti pričajo, da tamkajšnje družine že vsaj 700 let (najbrž pa še veliko dlje) trdo delajo v solinah. Tako nastaja sol, ki je bila nekdaj vsaj tako dragocena kot zlato. Turisti občudujejo bližnje mesto Piran z njegovo benečansko arhitekturo in ozkimi ulicami, vendar jih večina ne ve, da je, kot pravijo domačini, “mesto zraslo na soli”. Kajti v časih, ko je bil Piran še del Beneške republike, je pridelal tretjino vse soli, ki jo je porabila Serenissima.

Piranske soline, kot danes imenujemo Sečoveljske in manjše Strunjanske soline, so edine v tem delu Jadrana, v katerih še pridelujejo sol in ohranjajo tradicionalni postopek pridelave z vsakodnevnim pobiranjem soli, tamkajšnja sol pa je zato vsepovsod močno cenjena.