Ko so znanstveniki pred šestimi leti preučevali morje okoli otočja Raja Ampat, so naleteli na nekaj, kar je sprožilo vrsto mednarodnih pobud za ohranitev tega območja. Izkazalo se je namreč, da je biotska raznovrstnost tamkajšnjih koralnih grebenov glede na velikost območja največja na svetu.

Že na kratki prvi odpravi so našli več kot 450 vrst koralnjakov, ki gradijo grebene, in pri tem odkrili devet dotlej neznanih. Za primerjavo: na celotnem karibskem območju živi manj kot 70 vrst koralnjakov.

In ker na ogromno koralnih grebenov po svetu delujejo različni škodljivi vplivi, ki jih uničujejo, so se z vso vnemo lotili dela za ohranitev tega zaklada.