dr. Boris Kryštufek

dr. Boris Kryštufek

sesalci

Rojen leta 1954.

Je dr. bioloških znanosti in redni profesor, muzejski svetnik in vodja Kustodiata za vretenčarje v Prirodoslovnem muzeju Slovenije.

Poklicno se ukvarja s sistematiko, poimenovanjem, filogenijo in biogeografijo sesalcev, z naravoslovnimi zbirkami in zgodovino narovoslovja. Je gostujoči profesor na Karlovi univerzi (Praga) in Univerzi v Kjotu, pridruženi urednik mednarodne revije Mammalia, član uredniških odborov domačih in tujih revij (Hystrix, Folia Zoologica, Zoology in the Middle East, Zoology and Ecology, Turkish Journal of Zoology itd.), gostujoči raziskovalec v Zoološkem muzeju Aleksander Koenig v Bonnu in član Odbor za kartiranje sesalcev Evrope, pri Rdečem seznamu IUCN pa koordinira delo na glodavcih Evrazije.

Sesalce je preučeval v Evropi, Aziji, Severni Ameriki in Afriki. Je avtor knjig “Sesalci Slovenije” (1991), “Osnove varstvene biologije” (1999), soavtor “Sesalci Turčije in Cipra” (2001, 2005, 2009) in “Atlas netopirjev Slovenije” (2005) ter sourednik in soavtor “Ključ za določanje vretenčarjev” (1999), “Atlas evropskih sesalcev” (1999), “Živeti z medvedi – Velika evropska zver v izginjajočem svetu” (2003), “Biodiverziteta Balkana – Vzorci in procesi v vroči točki Evrope” (2004) in Priročnika sesalcev sveta (2017). Objavlja v različnih znanstvenih revijah.