dr. Dragica Noe

(tehnika)

Izredna profesorica na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani za področje avtomatizacije montaže in strege ter hidravličnih ter pnevmatičnih krmilij.

Rojena je bila v Iljaševcih v Prlekiji. Maturirala je na gimnaziji v Murski Soboti, študij strojništva je končala na Univerzi v Ljubljani. Tam je tudi doktorirala. Podoktorsko specializacijo je opravila na Inštitutu za avtomatizacijo sistemov, Landesakademie Krems.

Po končanem študiju je bila dve leti zaposlena v tovarni Elma v Črnučah. Sedaj je zaposlena na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani,  kjer vodi laboratorij in predava na dodiplomskem in podiplomskem študiju strojništva. Od leta 1994 je tudi gostujoča profesorica na Tehniški univerzi na Dunaju.

Področje njenega znanstvenega in strokovnega dela je avtomatizacija proizvodnje, s posebnim poudarkom na avtomatizaciji procesa montaže in proizvodne logistike, razvoj mehatronskih komponent in sistemov za avtomatizacijo, med njimi razvijanje pnevmatičnih ventilov, manipulatorjev, urejevalnikov ter metod in orodij za računalniško podprto načrtovanje montažnih in strežnih sistemov. V zadnjem obdobju razvoj modelov virtualnih proizvodnih  sistemov in proizvodnje v virtualnem okolju. V okviru raziskovalnega dela sodeluje s slovensko industrijo ter raziskovalnimi institucijami v svetu.

Objavila je številne izvirne znanstvene in  strokovne članke v domačih in tujih revijah. Na konferencah, delavnicah in seminarjih je imela vabljene referate, znanstvene in strokovne referate. Izdala je štiri monografije in poglavje v priročniku, je urednica ali sourednica različnih publikacij, vodila je raziskovalne in razvojne projekte ali pri njih sodelovala. Že več kot deset let je odgovorna za izdajanje strokovne revije Ventil in je članica uredniškega odbora revije International Journal of Automation Austria. Organizirala in vodila je več mednarodnih znanstvenih in drugih strokovnih posvetov. Je tudi ocenjevalka evropskih raziskovalnih projektov.

Je tudi članica strokovnih društev in združenj, kot so IFAC, Društva slovenskih inženirjev (ZITS), Društva za fluidno tehniko, Društva za avtomatizacijo krmiljenja in IFAC (Mednarodna zveza za avtomatizacijo krmiljenja), Komisije za uveljavitev vloge žensk v znanosti na MŠŠ, PAZU – Panonske akademije znanosti in umetnosti ter Odbora FT pri Gospodarski zbornici Slovenije.