dr. Drago Perko

dr. Drago Perko

(geografija)

Rojen leta 1961 v Kranju.

Maturiral je leta 1980 v Kranju, leta 1985 diplomiral na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, leta 1989 magistriral in leta 1993 doktoriral. Od leta 1986 dela na Geografskem inštitutu Antona Melika Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Od leta 1994 je njegov predstojnik. Je odgovorni urednik znanstvene revije Acta geographica Slovenica ter sourednik knjižnih zbirk Geografija Slovenije, Georitem, GIS v Sloveniji in Regionalni razvoj. Je tudi član uredniških odborov revij Geografski vestnik in Acta Geobalcanica ter mednarodne knjižne zbirke Exploring Cultural Spaces of Europe.

Od leta 1995 je član Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije. Leta 1985 je prejel študentsko Prešernovo nagrado Filozofske fakultete, leta 1989 Fajglovo nagrado, leta 1997 Bronasto plaketo Zveze geografskih društev Slovenije, leta 1998 nagrado Zlati znak ZRC, leta 2009 pa Srebrno plaketo Zveze geografov Slovenije. Ukvarja se predvsem z regionalno geografijo, geografsko tipizacijo in regionalizacijo, geografskimi informacijskimi sistemi, digitalno tematsko kartografijo in zemljepisnimi imeni. Je vodja raziskovalnih projektov in mentor mladim raziskovalcem.

Njegova bibliografija obsega več kot 800 enot, med katerimi so tudi temeljna geografska dela o Sloveniji, na primer Slovenija – pokrajine in ljudje, Krajevni leksikon Slovenije, Geografski atlas Slovenije, Nacionalni atlas Slovenije, Popisni atlas Slovenije.

Spletna stran: giam.zrc-sazu.si/sl/perko