dr. Ivan Šprajc

dr. Ivan Šprajc

(arheologija)

Rojen leta 1955 v Mariboru.

Diplomiral je iz arheologije in etnologije na Univerzi v Ljubljani (1982), magistriral iz zgodovine in etnozgodovine na Escuela Nacional de Antropología e Historia v Mehiki (1989) in doktoriral iz antropologije na Universidad Nacional Autónoma de México (1997).

Med letoma 1992 in 2000 je bil zaposlen kot raziskovalec na mehiškem Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Odtlej dela na Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani, kjer je trenutno predstojnik Inštituta za antropološke in prostorske študije, in predava na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Leta 2015 mu je INAH podelil priznanje Alfonso Caso za raziskovalno delo na področju arheologije. Njegovo znanstveno delo je že vrsto let osredotočeno na mezoameriško arheologijo in arheoastronomijo.

Med drugim je opravil obsežne raziskave o pomenu astronomskih orientacij v predšpanski arhitekturi in o pojmovanjih, povezanih s planetom Venero v mezoameriškem pogledu na svet, v več sezonah arheološkega rekognosciranja, ki jih je vodil v osrednjem delu polotoka Jukatana, pa je njegova ekipa odkrila vrsto prej neznanih arheoloških najdišč, med njimi tudi pomembne centre nekdanje politične organizacije Majev.

Njegov znanstveni opus obsega več monografskih publikacij in vrsto člankov, objavljenih v mednarodnih revijah in zbornikih, obsežnejši deli v slovenščini pa sta poljudnoznanstveni knjigi »Quetzalcóatlova zvezda: Planet Venera v Mezoameriki« (Ljubljana: Založba ZRC, 2006) in »Izgubljena mesta: Arheološka iskanja v deželi Majev« (Ljubljana: Založba Modrijan, 2009).