Karel Natek

dr. Karel Natek

(geografija)

Rojen 2. 11. 1952 v Celju.

Po poklicu je geograf in zaposlen kot izredni profesor na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Maturiral je na celjski gimnaziji (1971), nato je na Filozofski fakulteti v Ljubljani študiral geografijo in zgodovino. Po diplomi (1978) se je najprej zaposlil na Zavodu za varstvo naravne in kulturne dediščine, nato je delal kot raziskovalec na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU (od 1979 do 1994). Hkrati s tem je na Filozofski fakulteti zaključil podiplomski študij z magisterijem (1982) in doktoratom (1994) iz geomorfologije ter opravil šestmesečno specializacijo na Geografskem inštitutu v Tsukubi na Japonskem (1988).

V letih 1994 do 1999 je deloval kot zasebni raziskovalec na področju geografije, od 1999 pa je kot visokošolski učitelj zaposlen na Filozofski fakulteti, kjer predava predmete Fizična geografija 1, Geomorfologija, Geografija naravnih nesreč, Aplikativna fizična geografija in Teorija prostora, na Oddelku za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete pa še predmet Fizična geografija.

Glavno področje raziskovalnega dela je fizična geografija, predvsem geomorfologija ter naravne nesreče (poplave, suše, neurja, zemeljski plazovi), zlasti njihova širša vloga v pokrajini ter povezanost s človekom kot njenim preoblikovalcem. Poleg tega se ukvarja s pisanjem temeljnih strokovnih geografskih del, mdr. je soavtor treh obsežnejših geografskih monografij (Slovenija, Države sveta 2000, Slovenia – Portrait of Regions), sodeloval je tudi pri izdaji več atlasov (mdr. The Times Atlas sveta, Atlas sveta 2000, Atlas Slovenije za osnovne in srednje šole) in leksikonov (Veliki splošni leksikon DZS, Slovenski veliki leksikon Založbe Mladinska knjiga) ter napisal vrsto znanstvenih in strokovnih člankov.