dr. Marta Klanjšek Gunde

kemija

je diplomirala iz fizike, opravila magisterij iz kemije in doktorirala iz fizike na Univerzi v Ljubljani. Zaposlena je na Kemijskem inštitutu v Ljubljani. Pri poklicnem delu se ukvarja s spektroskopijo različnih materialov, ki se uporabljajo v modernih tehnologijah (mikroelektronika, optoelektronika), v solarnih sistemih, pa tudi v premazih. Intenzivno se ukvarja tudi s fiziko barv. V mednarodni organizaciji CIE ( Commission Internationale de l’Eclairage, International Commission on Illumination ) vodi in usklajuje delovanje Slovenije na področju vida in barv.

Njena bibliografija vsebuje več kot 60 izvirnih znanstvenih in poljudnih člankov v mednarodnih in slovenskih revijah. Napisala je tudi nekaj poglavij za knjigo Interdisciplinarnost barve s področja fizike barv in premazov.

Prevedla je tudi nekaj poljudnoznanstvenih knjig za mladino. V zadnjem času se ukvarja z naravoslovnim opismenjevanjem in popularizacijo naravoslovja med mladino. Zaradi svojega velikega interesa za naravoslovno delo z mladino je tudi članica uredniškega odbora National Geographic Junior, kamor piše tudi kratke fizikalne, kemijske in okoljevarstvene prispevke.