dr. Mitja Rosina

dr. Mitja Rosina

(fizika)

Rojen 3.5.1935 v Ljubljani.

Leta 1953 je maturiral na Klasični gimnaziji v Ljubljani. Na Univerzi v Ljubljani je 1959 diplomiral in 1964 doktoriral iz fizike. Leta 1960 je bil izvoljen za asistenta, 1965 za docenta, 1971 za izrednega, 1977 za rednega prof. in 2001 (po upokojitvi) za zaslužnega prof. na Fakulteti za matematiko in fiziko.

Hkrati je delal raziskovalno delo tudi na Institutu Jožef Stefan. Izpopolnjeval se je na univerzah v Brightonu v Veliki Britaniji (1962/63) in Seattlu v ZDA (1969/70). Leta 1979 je gostoval tri mesece kot “distinguished visiting professor” na Kalifornijski univerzi v Davisu. Večkrat je sodeloval na skupni znanstveni problematiki na univerzah v Kingstonu (Ontario, Kanada), Coimbri in Antwerpnu, na Mednarodnem centru za teoretično fiziko v Trstu ter na jedrskih institutih v Molu (Belgija), Krakovu in Institutu Maxa Plancka v Heidelbergu.

V teoretični jedrski fiziki je raziskoval strukturo lahkih jeder, kolektivna vzbujanja jeder, zlasti dipolno veleresonanco, variacijski račun gostotne matrike in kvantnomehanične tokovnice pri vrtečih jedrih. V teoriji osnovnih delcev je raziskoval sisteme kvarkov: efektivno silo med kvarki, jedrsko silo, resonančna stanja dveh barionov, mezonski oblak v nukleonu, trke mezonov in vezane sisteme dveh mezonov. Večinoma v soavtorstvu je predvsem v tujem tisku objavil 55 znanstvenih člankov, 56 objavljenih referatov in predavanj ter 24 strokovnih člankov. Soorganiziral je 5 mednarodnih znanstvenih srečanj doma in dva v tujini (na Mednarodnem centru za teoretično fiziko v Trstu). Od 1999 dalje soorganizira vsako leto priljubljene mednarodne znanstvene delavnice iz fizike kvarkov v Plemljevi hiši na Bledu.

Za znanstveno delo je dobil več priznanj. Skupaj s sodelavci je dobil 1960 nagrado Borisa Kidriča za “Jedrsko absorpcijo žarkov gama v Al, Si, P, S in Ca”, leta 1974 nagrado Sklada Borisa Kidriča za “Nov pristop h kolektivnim stanjem preko stanj delec – luknja in razvoj metode rodovnih koordinat” ter 1983 nagrado Sklada Borisa Kidriča za “Raziskave interakcije med nukleonoma in dibarionske resonance v kvarkovskem modelu”.

Napisal je več učbenikov: Jedrska fizika (1969, 1977, 1981), Višja kvantna mehanika (1995) ter pri založbi Springer skupaj s prof. Bogdanom Povhom iz Heidelberga Streuung und Strukturen (2002) in angleško verzijo Scattering and Structures (2005).

V letih 1987-1990 pa je bil predsednik Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije.