dr. Oto Luthar

dr. Oto Luthar

(zgodovina)

Rojen 11. 8. 1959 v Murski Soboti.

Diplomiral (1983), magistriral (1986) in doktoriral (1992) je na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Od leta 1992 je zaposlen na Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU, najprej kot raziskovalec na Filozofskem inštitutu, od 2011 pa na Inštitutu za kulturne in spominske študije.

Zadnji dve desetletji opravlja tudi naloge direktorja ZRC SAZU. Vmes je dve leti (1990–1992), delal na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru, kjer je kot izredni (1999) in redni (2004) profesor predaval vse do 2006. V akademskem letu 1999/2000 je kot gostujoči profesor predaval na univerzi Yale na Oddelku za zgodovino (Department of History, Yale University , USA). V šolskem letu 2006/07 je kot gostujoči profesor predaval na univerzi na Dunaju, leta 2013 gostoval na Columbia University New York in leta 2016 na Ohio State University, Columbus Ohio.

Štipendije: DAAD (Deutsche Akademische Austauschdienst), 1991–92, Berlin (Freie Universität – Friedrich Meinecke Institut); Univerza v Ljubljani, Knafljeva štipendija 1996; Štipendija Evropske skupnosti, TEMPUS 1997; United States Goverment Fulbright grant, Department of History, Yale University, 1999–2000.

Področja njegovega raziskovalnega dela: novejša kulturna zgodovina, zgodovina moderne politične misli, zgodovina 19. in 20. stoletja in teorija zgodovinopisja. Pomembnejša objavljena dela/knjige: The Land of Shadows, 2017, tretja preovljena izdaja (sour.); Slovenski pravični med narodi/Slovenian Righteus Amonga the Nations, 2016 (sour.); The Great War and Memory in Central and South-Eastern Europe, 2016 (soavtor); Zgodovina historične misli, druga prenovljena izdaja 2016 (soavtor); The Land between. A History of Slovenia, druga prenovljena izdaja 2013 (soavtor); Po robovi spomina. Antisemitizem in uničenje prekmurske judovske skupnosti/ Margins of Memory. Anit-Semitism and the Destruction of the Jewish Community of Prekmurje 2012; Oto Luthar, Zvoki in okusi druge Slovenije, 2011 (sour.) Jews and Slavs, vol. 12, Jerusalem, Ljubljana, 2004 (sour.); Majstori i muze, Zagreb 2002; Liberal Democracy, Citizenship & Education, Ontario 2001 (sour.); O žalosti niti besede, Založba ZRC, Ljubljana 2000; Grenzlandidentitäten im Zeitalter der Eurointegration, Dunaj, Poznañ, 1998 (sour.); Mojstri in muze: Kaj in zakaj je zgodovina, Ljubljana 1997; (Un)Verstaendnis der Kulturen: Multiculturalismus in Central Europe in Historische Perspektive, Celovec-Klagenfurt 1997 (sour.); Med kronologijo in fikcijo. Strategije zgodovinskega mišljenja, Ljubljana 1993; Vsi Tukididovi možje. Sodobne teorije zgodovinopisja, Ljubljana 1990 (sour.).