Videti pipro “v akciji” je nekako tako, kakor da bi si ogledali pevsko in plesno predstavo sredi tropskega gozda. Približno polovica od 40 znanih vrst piper ustvarja zvoke s premikanjem telesa. V snubitveni vnemi samci švigajo po veji sem in tja, se vrtijo okrog svoje osi, se vzpenjajo na iztegnjenih nogah in izvajajo plesni korak s spodrsavanjem nazaj, znan kot moonwalk Michaela Jacksona.

Charles Darwin je pipri namenil sestavek v knjigi Izvor človeka (The Descent of Man). Ptico je leta 1871 opisal takole: “Pestrost zvokov … in raznolikost ustvarjanja teh zvokov sta prav osupljivi. To nas nezadržno napeljuje k sklepu, da so zvoki nepogrešljivi v spolnem življenju.” Vendar je moralo do razkritja, kako ptica ustvarja te zvoke, preteči še več kot stoletje.

Kijasto pipro, ki živi v Kolumbiji in Ekvadorju, preučuje le peščica ornitologov. Verjetno je nihče ne pozna tako temeljito kot Kim Bostwick. Prav Bostwickova – sprva je sodelovala z Richardom Prumom z Univerze Yale, od leta 2002 pa je kustodinja za ptice in sesalce v muzeju za vretenčarje na Cornellovi univerzi – je razkrila skrivnost samca kijaste pipre, edinstvene med piprami. To je edina vrsta, ki uporablja perje za brenkalo oziroma godalo v upanju, da bodo visoki brenčeči zvoki očarali samico.