Pomembne informacije

Spletna stran e-revija.nationalgeographic.si

Letna naročnina: 42,49 EUR
Mesečna naročnina: 6,90 EUR

Veljavna naročnina omogoča dostop do celotnega arhiva revij National Geographic Slovenija od leta 2019 dalje.

Nakup je mogoče opraviti znotraj aplikacije.

Google Play App Store

Splošni pogoji dostopa do e-revije

Ti splošni pogoji uporabe se nanašajo na uporabnike elektronske izdaje revije National Geographic Slovenija (e-revija), izdajatelja Založbe Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »ponudnik«), dostopnih na tej spletni strani. Splošni pogoji za naročnike tiskanih izdaj revije so dostopni na spletni strani www.nationalgeographic.si.

Splošni pogoji se redno dopolnjujejo in so v vsakem trenutku v svoji najnovejši in veljavni različici v celotnem besedilu dostopni vsakomur na tej spletni strani. Če se s temi splošnimi pogoji ali delom teh splošnih pogojev ne strinjate, vas pozivamo, da nemudoma prenehate dostopati do spletne strani ponudnika.

Ponudnik se bo na vse načine trudil, da zagotovi najbolj točne in najnovejše podatke na teh spletnih straneh, vendar ne prevzema nobenih garancij o njihovi točnosti. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Niti ponudnik niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

To spletno mesto deluje v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov.

E-revija je dostopna na spletu v iOS aplikaciji ali Google Play aplikaciji. To spletno mesto ne omogoča nakupa tiskanih revij. Za nakup tiskane izdaje prosim sledite tej povezavi.

DOSTOP DO ELEKTRONSKE IZDAJE ZA NAROČNIKE NA TISKANO IZDAJO

Naročniki na tiskano izdajo revije National Geographic Slovenija imajo pravico brezplačno dostopati do njene elektronske izdaje. Za dostop do e-revije mora naročnik pisati na elektronski naslov narocila@rokus-klett.si, kjer pridobi nadaljna navodila za registracijo.

Po registraciji naročnik prejme na naslov elektronske pošte, ki ga je vnesel ob registraciji, sporočilo s povezavo za potrditev registracije.

Po registraciji lahko naročnik nemudoma dostopa do celotnega arhiva revij. Po preteku naročnine dostop ni več mogoč.

DOSTOP DO ELEKTRONSKE IZDAJE ZA NAROČNIKE NA ELEKTRONSKO IZDAJO

Naročanje na e-revijo poteka neposredno v iOS ali Google Play aplikaciji 24 ur na dan, vse dni v letu.

Možni sta dve vrsti naročnine:

 1. Letna naročnina– kupec prejema e-revijo eno leto od dneva sklenitve naročniškega razmerja dalje, z možnostjo podaljšanja. Naročnik ima v času veljavnega naročniškega razmerja dostop do celotnega arhiva revij.
 2. Mesečna naročnina– kupec prejema e-revijo vsak mesec od dneva sklenitve naročniškega razmerja do preklica. Naročnik ima v času veljavnega naročniškega razmerja dostop do celotnega arhiva revij.

Cene, ažurnost podatkov in pogoji plačila

Vse cene so v EUR in vsebujejo predpisani DDV.

Ponudnik skuša čim bolje skrbeti za ažurnost in pravilnost podatkov, ki so navedeni na spletu. Kljub temu pa se lastnosti artiklov, dobavni roki in cene spreminjajo, tako da obstaja možnost, da ponudnik ne utegne sočasno s spremembo popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru se kupca obvesti o spremembah ter se omogoči preklic ali zamenjava naročenega artikla.

Če se cena artikla med obdelavo naročila spremeni, bo ponudnik kupca o tem obvestil. Ponudnik bo po svojih najboljših močeh skušal v vsakem primeru kupcu zagotoviti nižjo ceno oz. ponuditi ustrezno rešitev, ki bo v obojestransko zadovoljstvo.

Pravica do odstopa od pogodbe

Kupec ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od pogodbe, s katero se naroči na revijo. Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne, ko kupec pridobi dostop do e-revije.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora kupec z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje Založba Rokus Klett, d. o. o. o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe. V ta namen lahko kupec neobvezno uporabi priloženi vzorčni odstopni obrazec. Odstop od pogodbe sporoči:

 • na e-naslov reklamacije@rokus-klett.si,
 • na naslov Založba Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana.

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice kupca do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

V skladu z določbo 6. točke petega odstavka 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov, odstop od pogodbe, kjer kupec kupi e-revijo (in ne sklene naročniškega razmerja), ni mogoč.

Če kupec odstopi od te pogodbe, mu Založba Rokus Klett, d. o. o. brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila. Tako povračilo Založba Rokus Klett, d. o. o. izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila kupec ne nosi nikakršnih stroškov.

Navedena pravica do odstopa od pogodbe ne velja za:

 1. za nazaj za naročnike, kadar so revijo že prejeli (v skladu z določbo 13. točke petega odstavka 43.č člena Zakona o varstvo potrošnikov),
 2. kupce revije (v skladu z določbo 6. točke petega odstavka 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov).

Uveljavljanje pravic iz naslova stvarne napake

Kupec ima v primeru stvarne napake pravico, da kupljeno blago vrne brez kakršnekoli odškodnine. O nameravanem vračilu mora kupec obvestiti ponudnika najkasneje v dveh mesecih od odkritja napake in v dveh letih od nakupa. Obvestilo o odstopu mora potrošnik podati z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe in da ima blago stvarno napako. Kupec mora izjavo podati pisno, in sicer po na naslov Založba Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov narocila@rokus-klett.si. Kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Kupec lahko prodajalca o stvarni napaki obvesti tudi osebno, prodajalec mu v tem primeru izda potrdilo.

Kupec, ki je prodajalca pravilno obvestil o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da napako na blagu odpravi, ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako, ali blago z napako zamenja z novim, brezhibnim blagom, ali vrne celotni plačani znesek. Če obstoj napake na blagu ni sporen, prodajalec najpozneje v roku 8 dni ugodi potrošnikovi zahtevi iz prejšnjega stavka. Če je obstoj napake na blagu sporen, mora prodajalec naročniku pisno odgovoriti na zahtevo najpozneje v 8 dneh po njenem prejemu.

Pogodba na daljavo je sestavljena v slovenskem jeziku in je v elektronski obliki shranjena na strežniku upravljavca spletnega mesta ter je tako kupcu dostopna 24 ur na dan v njegovem uporabniškem profilu. Pogodba oz. račun je v fizični obliki shranjen na sedežu podjetja in ga kupec lahko kadarkoli na pisno zahteva.

UPORABA SPLETNEGA MESTA

Pravila za uporabo vsebin

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na tej spletni strani in na spletnih straneh www.nationalgeographic.si, so last Založbe Rokus Klett, d. o. o. ali objavljene z dovoljenjem društva National Geographic Society. Brez pisnega dovoljenja jih je prepovedano prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati. Vse pravice so pridržane.

Vsa avtorska dela so zaščitena že z nastankom in jih ni treba posebej označevati. Med vključena avtorska dela sodijo med drugim tudi izvorna koda, urejena struktura sistema ter vse pisno, slikovno, zvočno in drugo gradivo. Skladno z določbami prava intelektualne lastnine k avtorsko zaščitenemu gradivu ni treba dodajati oznake (npr. avtorsko zaščiteno, copyright, (c) ipd.), temveč je to zaščiteno že s samim nastankom ter nepooblaščenim osebam že kot tako prepoveduje nadaljnjo reprodukcijo, distribucijo, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter druge oblike uporabe avtorskega dela.

Ponudnik si pridržuje pravico, da v primeru ugotovljenih kršitev pravic intelektualne lastnine ukrepa proti kršiteljem skladno z zakonodajo. Kopiranje, distribucija ali spreminjanje katerih koli informacij brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani podjetja Založba Rokus Klett, d. o. o., ni dovoljeno. Za dovoljenje za uporabo zaščitenega gradiva pišite na naslov Založba Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana.

Zasebnost in varstvo podatkov

Ponudnik zagotavlja varovanje osebnih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo. Več o varstvu osebnih podatkov na naših spletnih straneh si lahko preberete tukaj.

Piškotki

Med brskanjem po spletni strani se skupaj z vsebino datotek na računalnike uporabnikov in registriranih uporabnikov prenašajo tudi kratke tekstovne datoteke – piškotki (cookies). Piškotki vsebujejo podatke, ki so potrebni za pravilno delovanje spletne strani, hkrati pa uporabnikom omogočajo nekatere prednosti pri uporabi storitev.

Uporabnik ali registrirani uporabnik lahko z nastavitvami svojega spletnega brskalnika določi, ali bo dopustil uporabo piškotkov na posamezni spletni strani ali ne. Več podatkov o piškotkih in njihovi uporabi je na voljo tukaj in v dokumentaciji ter navodilih za uporabo vašega brskalnika.

Odgovornost

Ponudnik uporabnikom ali registriranim uporabnikom ne jamči, da bo uporaba storitev spletne strani neprekinjena, vedno na voljo, niti da bo upravičila njihova pričakovanja do spletnega portala. Ponudnik prav tako ni odgovoren za telefonske in mrežne povezave ter storitve, vključno s pokritostjo območja ali prekinitvijo zveze.

Reševanje sporov

Za vprašanja, pripombe in pritožbe, ki se nanašajo na storitve spletne strani, se najprej obrnite na e-poštni naslov narocila@rokus-klett.si podjetja Založba Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana.

Pristojnost za izvensodno reševanje sporov

Ponudnik v skladu s tretjim odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) potrošnike obvešča, da ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z ZIsRPS. Ponudnik na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo na elektronski povezavi http://ec.europa.eu/odr.

Pristojnost za reševanje sporov

Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev spletnega mesta teh splošnih pogojev, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Vse stranke pogodbe, ne glede na svojo dejansko geografsko lokacijo, nacionalno pripadnost ali povezanost, se strinjajo, da so v okviru te storitve vezane izključno s pravom Republike Slovenije. Za spore v zvezi s tem sporazumom ne veljajo določbe Konvencije ZN o pogodbah za mednarodno prodajo blaga. Za vse spore in pravne postopke v zvezi s tem sporazumom, uporabo storitve ter delovanjem storitve je pristojno sodišče po prebivališču kupca.

Spremembe splošnih pogojev

Ponudnik si pridržuje pravico do kakršnih koli sprememb, delnih ali v celoti, katerega koli dela splošnih pogojev, brez posebne najave in brez omejitev. Spremembe veljajo od trenutka objave na spletnem mestu. Ponudnik se obvezuje, da bodo veljavni pogoji vedno preprosto dostopni na spletnem naslovu www.nationalgeographic.si.

Ponudnik lahko kadar koli neomejeno spremeni, ukine ali prekine kateri koli del storitve, pa tudi dostopnost katere koli lastnosti storitve, aplikacije, baze podatkov ali posameznih vsebin. Prav tako lahko ponudnik vzpostavi dodatne omejitve na določene lastnosti in dele storitve ali omeji posameznemu uporabniku ali registriranemu uporabniku dostop do delov ali do celotne storitve brez predhodnega obvestila.

Niste našli odgovora na svoje vprašanje?

Založba Rokus Klett, d. o. o. 
Stegne 9 b, 1000 Ljubljana
Brezplačna telefonska številka: 080 19 22
E-naslov: narocila@rokus-klett.si

Dosegljivi smo od ponedeljka do petka od 7.30 do 15.00.

Izjava o varstvu osebnih podatkov

Upravljavec spletne strani https://e-revija.nationalgeographic.si/ je Založba Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana, tel.: 01 513 46 00, e-pošta: osebni.podatki@rokus-klett.si. Založba Rokus Klett varuje zaupnost vaših osebnih podatkov in jih uporablja izključno za spodaj opisane namene. Vaših podatkov ne bomo uporabljali v druge namene in jih brez vašega izrecnega dovoljenja ne bomo razkrili tretjim strankam. Storili bomo vse, da vaše osebne podatke zaščitimo pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.

Kontaktni podatki naše pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: osebni.podatki@rokus-klett.si.

 1. Katere moje podatke zbirate ob obisku in zakaj ter kakšna je pravna podlaga za to?

(1) Obisk spletne strani

Kaj in zakaj: Ob vsakem obisku naše spletne strani se na spletnem strežniku avtomatsko shranjujejo dnevniške datoteke spletnega strežnika (npr. IP-številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu). Svetovni splet deluje tako, da se na spletnem strežniku, kjer gostuje spletna stran, beležijo določeni podatki o obisku spletnih strani, kot so IP-številka, verzija brskalnika, čas obiska in podobno. Založba Rokus Klett tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki. Namen teh postopkov je zagotavljati varnost omrežja in informacij, tj. omogočiti zaznavanje in preprečevanje neavtoriziranih dostopov, ki lahko ogrozijo dostopnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih storitev, ki so dostopne prek teh omrežij in sistemov.
Edini uporabnik teh podatkov je pogodbeni obdelovalec, ki za nas vzdržuje in gostuje spletno stran.

Pravna podlaga: Takšna obdelava je nujna za zagotavljanje varnosti omrežja in informacij.

Koliko časa: Podatki se hranijo 30 dni od obiska spletne strani.

(2) Dostop do e-revije za naročnike na tiskano revijo

Kaj in zakaj: Če boste želeli dostopati do elektronskih izvodov revije kot naročnik na tiskano revijo, boste morali izpolniti registracijski obrazec. Za uspešno registracijo je nujno potreben podatek o vašem naslovu elektronske pošte (ki je hkrati uporabniško ime) in geslo. Z uporabniškim imenom in geslom lahko ob vsakem obisku spletnega mesta dostopate do svojega računa (uporabniški profil). Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki.
Vaš e-poštni naslov bomo uporabili tudi za namene pošiljanja obvestil o naših ponudbah, če niste ob naročilu na tiskano izdajo revije označili, da tega ne dovolite.
Prav tako bomo za obveščanje o naših ponudbah uporabili vašo telefonsko številko, če ste v to izrecno privolili ob oddaji naročila na tiskano izdajo revije.

Pravne podlage:

 • Izvedba pogodbe o storitvi – da lahko izvedemo storitev omogočanja uporabniškega profila, moramo obdelovati podatke, ki so označeni kot obvezni
 • Zakon – vaš e-poštni naslov lahko uporabimo za namene obveščanja o novostih v skladu z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (drugi odstavek 158. člena ZEKom-1), saj ste kupec naše revije, razen če označite, da sporočil ne želite prejemati.
 • Privolitev – če ob izpolnjevanju obrazca označite, da soglašate s tem, da vašo telefonsko številko uporabljamo za namene obveščanja o novostih.

Koliko časa: Vaše podatke bomo hranili še 2 leti od takrat, ko se odjavite od prejemanja tiskane izdaje revije.

(3) Nakup oz. naročilo na e-revijo in dostop do e-revije

Kaj in zakaj: Če boste želeli opraviti nakup oz. naročilo na e-revijo in dostopati do nje, boste morali izpolniti registracijski obrazec. Za uspešno registracijo je nujno potreben podatek o vašem naslovu elektronske pošte (ki je hkrati uporabniško ime) in geslo. Z uporabniškim imenom in geslom lahko ob vsakem obisku spletnega mesta dostopate do svojega računa (uporabniški profil). Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki.
Za uspešen nakup oz. naročilo na e-revijo bomo morali zaradi izdaje računa uporabiti vaše ime in priimek ter naslov plačnika kupnine oz. naročnine. Podatke pridobimo iz obvestila Paypal-a o prejetem plačilu. Če je plačnik računa pravna oseba, za izdajo računa uporabimo podatke o nazivu, naslovu in davčni številki te pravne osebe.
Vaš e-poštni naslov bomo uporabili tudi za namene pošiljanja obvestil o naših ponudbah, če ne boste ob izpolnjevanju obrazca označili, da tega ne dovolite.

Pravne podlage:

 • Izvedba pogodbe o storitvi – da lahko izvedemo storitev omogočanja uporabniškega profila, moramo obdelovati podatke, ki so označeni kot obvezni.
 • Zakon – vaš e-poštni naslov lahko uporabimo za namene obveščanja o novostih v skladu z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (drugi odstavek 158. člena ZEKom-1), saj ste kupec naše revije, razen če označite, da sporočil ne želite prejemati.
 • Privolitev – če ob izpolnjevanju obrazca označite, da soglašate s tem, da vašo telefonsko številko uporabljamo za namene obveščanja o novostih.

Koliko časa: Vaše podatke bomo hranili še 2 leti od nakupa posameznega izvoda e-revije oz. od zaključka naročniškega razmerja.

 1. Ali bodo moji osebni podatki posredovani tretjim osebam?

Dostop do vaših osebnih podatkov imajo poleg nas le naši pogodbeni obdelovalci, ki za nas vzdržujejo in zagotavljajo gostovanje naših spletnih strani.

III. Ali moje osebne podatke prenašate v tretje države ali mednarodnim organizacijam?

Za pošiljanje novic uporabljamo platformo MailChimp, s katero upravlja ameriško podjetje. Kadar vam bomo na vaš e-naslov posredovali sporočila, se bo izvajal omejen iznos osebnih podatkov (e-poštnih naslovov) v ZDA izključno za namen obveščanja po e-pošti.

 1. Ali in kako lahko izvem, katere moje osebne podatke obdelujete? 

Na vašo zahtevo vam bomo omogočili dostop do vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, in njihov izpis. Prav tako vam lahko na zahtevo posredujemo informacije o namenu obdelave, vrstah in rokih hrambe zadevnih osebnih podatkov, posredovali vam bomo seznam uporabnikov, ki so jim bili osebni podatki posredovani, z navedbo, kdaj, na kateri podlagi in za kakšen namen.

Poleg tega imate pravico do popravka, izbrisa, omejitve obdelave in prenosljivosti svojih osebnih podatkov ter pravico do ugovora, kadar se vaši podatki obdelujejo zaradi uveljavljanja zakonitega interesa. Vse navedene pravice lahko uveljavljate tako, da svoj zahtevek pošljete na osebni.podatki@rokus-klett.si ali nam pišete na Založba Rokus Klett, d. o. o., OSEBNI PODATKI, Stegne 9 b, 1000 Ljubljana. Če menite, da je pri obdelavi osebnih podatkov prišlo do kršitve veljavne zakonodaje, lahko podate pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.

Kaj so piškotki? 

Piškotki so majhne tekstovne datoteke na vašem računalniku, v katerih se shranjujejo informacije o tem, kolikokrat obiščete našo stran in kaj vas ob teh obiskih zanima.  

Zakaj so piškotki potrebni? 

S pomočjo piškotkov vam lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo na spletni strani. Tako se lahko npr. v piškotke beležijo vaše preference in nastavitve, vnosi v spletne obrazce in informacije za prijavljene uporabnike. Tudi osnovne funkcije e-poslovanja brez piškotkov ne bi bile mogoče. V spletnih trgovinah se namreč v piškotke beležijo izdelki v nakupovalni košarici, priljubljeni izdelki, drugi podatki o nakupu itd. S pomočjo piškotkov lahko beležimo statistiko spletne strani, tako laže odkrijemo in odpravimo morebitne napake ter vam ob naslednjih obiskih ponudimo boljšo vsebino oz. primernejšo ponudbo. Nekateri piškotki so nujno potrebni za delovanje spletne strani, drugi pa se lahko shranijo le, če se s tem strinjate. 

Nujni piškotki

Ti piškotki so nujno potrebni za zagotovitev storitev, ki so na voljo na naši spletni strani in za uporabo nekaterih njenih funkcij.  

Piškotke lahko vedno blokirate ali izbrišete, tako da spremenite nastavitve brskalnika in prisilno blokirate vse piškotke na tej spletni strani. Vendar vas bo spletna stran vsakič znova, ko jo obiščete, opozorila na sprejem/zavrnitev piškotkov. Če blokirate piškotke, bo to vplivalo na delovanje naše spletne strani.

IME PIŠKOTKA NAMEN TRAJANJE IZVOR
prenly-cmp-config Nastavitve piškotkov na spletni strani 1 leto Založba Rokus Klett, d. o. o.

Ostali piškotki

Uporabljamo tudi različne piškotke zunanjih ponudnikov ali naših lastnih. Ti piškotki lahko zbirajo osebne podatke, kot je vaš IP-naslov, zato vam omogočamo, da jih blokirate. To lahko močno zmanjša funkcionalnost in videz naše spletne strani. Spremembe bodo začele veljati, ko boste shranili spremembo nastavitev piškotkov in ponovno naložili stran.  

IME PIŠKOTKA NAMEN TRAJANJE IZVOR
_pk_id.* Identifikacija uporabnika – analitika 1 leto Založba Rokus Klett, d. o. o.
_pk_ses.* Identifikacija uporabniške seje – analitika Do končanja seje Založba Rokus Klett, d. o. o.
MATOMO_SESSID Identifikacija uporabniške seje – analitika Do končanja seje Založba Rokus Klett, d. o. o.

Onemogočenje piškotkov

Večina spletnih brskalnikov piškotke sprejme samodejno. V nastavitvah brskalnika lahko piškotke kadarkoli izklopite. Informacije o nastavitvah za piškotke v posameznih brskalnikih so na voljo na spodnjih povezavah: 

Če piškotke izklopite, spletna stran ne bo delovala optimalno oz. bodo nekatere funkcionalnosti onemogočene. Tudi pri izklopu vseh piškotkov bo brskalnik še vedno pridobival določene informacije, ki so potrebne za osnovno delovanje naše spletne strani.