Maj 2010

Prvih sto let Društva za raziskovanje jam Ljubljana

 
Fotografije: DZRJL

Društvo za raziskovanje jam Ljubljana je 12. maja 1910 ustanovila meščanska in intelektualna elita Ljubljane, ki je želela spoznati svet kraškega podzemlja. Pobudnika ustanovitve sta bila Viljem Putik in Ivan Andrej Perko, raziskovalca krasa, prvi predsednik je bil kranjski deželni predsednik, baron Theodor Schwarz von Karsten, podpredsednik pa ravnatelj deželnega muzeja Josip Mantuani. Danes, sto let pozneje, je društvo še vedno dejavno in ima sedež še vedno v Ljubljani. Sto let nepretrganega delovanja prostovoljnega združenja, katerega poglavitni namen je odkrivanje podzemnih jam, je redkost v Sloveniji in tudi v svetu.

Res je, Ljubljana nima kraških jam, a so se v Ljubljani vedno zbirali radovedni ljudje. Med obema vojnama je bilo društvo bolj akademsko naravnano, v njem so delovali pomembni naravoslovci. Po drugi svetovni vojni pa se ukvarja z jamarstvom kot športno in raziskovalno dejavnostjo, njegovi člani želijo odkriti čim več jam.