V osrčju Afganistana zeva praznina; očitno nekaj manjka tam, kjer je nekoč stal večji od bamianskih kolosov Bude. Marca 2001 so talibani več dni z raketami obstreljevali kipa, potem pa so vanju namestili eksploziv in ju razstrelili.

Budi sta bdeli nad Bamianom celih 1500 let. Po svilni poti so prihajali in odhajali trgovci in misijonarji različnih verstev. Tu mimo so potovali odposlanci mogočnih imperijev – Mongolov, Safavidov, Mogulov, Britancev, Sovjetov – ki so za seboj pogosto puščali krvave sledi.

Nastala je država z imenom Afganistan. Režimi so vznikali in padali, nekateri tudi na silo, kipa pa sta vse to mirno prestala. Toda talibani so ju imeli za neislamska malika, tako rekoč za v kamen vklesano herezijo. Vseeno jim je bilo, če jih zaradi uničenja kipov razglasijo za primitivce. Niso se bali še večje mednarodne osamitve. Uničenje kipov je bil pobožnjakarski poskus zbrisati vero in zgodovino druge kulture z območja, ki so ga nadzorovali.

Geografsko osamljeni in versko samosvoji Hazari, ki so jih talibani močno zatirali, so danes nemara največji up Afganistana.