Julij 2013

Vsestranski izumitelj


Besedilo:
Marjan Žiberna
Fotografija:
Arne Hodalič

ANDREJ DETELA je za japonskega izdelovalca izumil in razvil elektromotorje, ki so
v robotiki po preciznosti in zmogljivostih že desetletje med najboljšimi na svetu, v
slovenskem podjetju Elaphe pa še več lahkih elektromotorjev za neposredno vgradnjo v kolesa električnih vozil nove generacije. Zdaj se intenzivno posveča dokončanju knjige o sintropiji, ki ga vznemirja že od nekdaj. Detela, sicer fizik, je tudi član slovenskega kluba PEN – piše poezijo in potopise – ukvarja pa se tudi z ekologijo in filozofijo. Pravi, da svet dojema kot prepleteno celoto materialnih in duhovnih razsežnosti.

Kaj je pravzaprav sintropija?
Sintropija je naravna sposobnost številnih kompleksnih sistemov, da se spontano samoorganizirajo k vse višji stopnji notranje urejenosti. Ta zakonitost, ki sem jo že dolgo slutil in zdaj tudi teoretično dokazal, presega entropijski zakon, ki pravi, da naravni sistemi vselej težijo k vedno večji neurejenosti, k propadu. Da bi bili zmožni samonikle notranje organizacije, je veljalo za nemogoče. Za enostavne sisteme je veljavnost entropije mogoče dokazati, za kompleksne pa ne. Raziskovalci so se temu področju zaradi izredne zahtevnosti večinoma izogibali. Analize, ki potrjujejo mojo teorijo, so postale mogoče šele z zmogljivimi informacijskimi tehnologijami in nanotehnologijo. Po več desetletjih dela sem prišel na sled pogojem, ko entropijski zakon ne velja. Sinteza kvantne fizike in Teslovih teorij o tem, kako se čas obnaša v polifaznih sistemih, je dala nadvse zanimiva odkritja. Po njih sem napravil natančne matematične modele in načrte za eksperimente.

Kako daleč ste s praktičnimi eksperimenti?
Z vodilnim japonskim centrom za nanotehnologijo sem bil dogovorjen za njihovo izvedbo, a me naše državne institucije niso podprle. So pa zato lahko načrti za eksperimente bolj dozoreli; zdaj že pripravljamo preizkuse v laboratorijih podjetja Elaphe. Predstavitev tako drznega zakona, kot je obstoj sintropije, je tvegan korak in uspeh je odvisen od domišljenosti teorije. Knjiga, ki jo pripravljam, bo prvo temeljno delo o sintropiji na svetu.

Kakšna bo uporabna vrednost teorije o sintropiji, če vam jo uspe dokazati?
V zelo drugačnem razumevanju sveta okrog nas in v vplivu na vsa področja, še posebej na medicino in energetiko. Dokazan obstoj sintropije bi spodbudil raziskave, ki bi lahko že v kratkem, morda že v nekaj letih, omogočile izdelavo prototipov z ekološkega vidika povsem čistih energijskih virov.