September 2015

September 2015

Po sledi slonovine

Nekatere milice v Afriki svojo dejavnost financirajo s preprodajo slonovine. Jim lahko prekrižamo načrte z lažnim oklom?

September 2015

Točka, s katere ni vrnitve

Je Hkakabo Razi res najvišja gora v Mjanmaru? Skupina plezalcev je tvegala življenje, da bi ga izmerila.

September 2015

Prave barve

Strokovnjaki raziskujejo izrazne barve pri kameleonih, njihov okretni jezik – in izginjajoče življenjsko okolje.

September 2015

Reševanje Mes Aynaka

Pod starodavnimi budističnimi zakladi v Afganistanu leži bogato nahajališče bakrove rude.

September 2015

Travniki nekoč in danes

Tradicionalni travniki, polni najraznolikejših, pisanih rastlinskih in živalskih vrst, so eden najbolj ogroženih ekosistemov.

September 2015

Tradicionalni travniki

Od vseh okolij v Sloveniji so tradicionalno oskrbovani travniki med najbolj ogroženimi. Izginjajo pred našimi očmi.