Julij 2020

Kako narediti ledenik

VISOKOGORSKI LADAK na skrajnem severu Indije, zahodno od Himalaje, je ogrožen. Zaradi delovanja sovražnika so tamkajšnji vodni viri omejeni, kriv je tudi za vse hujše pomanjkanje vode v kmetijstvu. Obupani kmetje, ki na sušni zemlji že od nekdaj redijo kašmirske koze ter pridelujejo pšenico in ječmen, se odseljujejo v Leh, mesto ob reki Ind. S Sonamom Wangchukom sva se vozila čez prelaze in po dolinah na nadmorski višini več kot 2500 metrov, da bi si ogledala obrambni sistem, ki ga je zasnoval – visoke ledene stožce, po verskih stavbah poimenovane stupe. “Ta sovražnik ne nosi uniforme, ne čuti pripad­nosti nobeni nacionalni državi in ne uporablja avtomatskega orožja,” je dejal Wangchuk, inženir, ki je v Ladaku ustanovil svojo šolo. “Ne pozna meja, ni zavezan mednarodnim sporazumom.

Stožčaste ledene stupe imajo vlogo vodnih stolpov: zimsko snežnico shranjujejo za čas spomladanske setve. Skupina mladostnikov, ki je zgradila stupo v vasi Gya na severu Indije, je ob njenem vznožju uredila kavarnico. Z zaslužkom so mladi starejše vaščane popeljali na romanje. “Nihče jih nikamor ne pelje,” je dejal eden od mladostnikov.

Ladačani smo se v tej vojni, popolnoma drugačni od drugih, znašli v prvih bojnih vrstah.”Njihov sovražnik so podnebne spremembe. Z zvišanjem povprečne zimske temperature za približno stopinjo Celzija v zadnjih 40 letih je ladaški vodni krog ostal brez ključnega člena. V tej pokrajini med Pakistanom in Indijo pade na leto komaj 110 milimetrov padavin. Preskrba z vodo je tam odvisna od zimske snežne odeje in ledenikov v gorah.

A snežnih padavin je iz leta v leto manj in sneg se stali pred spomladansko setvijo, ledeniki pa so se umaknili visoko v gore in se talijo pozneje, kot so se nekdaj. “Vrzel med poznozimskim taljenjem snega in spomladanskim taljenjem ledenikov je vse večja,” je pojasnil Wangchuk. Zaradi te vrzeli, tega spom ladanskega pomanjkanja vode je kmetovanje zelo oteženo. “Naš ogljični odtis je zanemarljiv, nosimo pa največje breme podnebnih sprememb,” je dejal. Ladačani ne morejo ustaviti podnebnih sprememb – a z ledenimi stupami si spomladi lahko zagotovijo nekaj vode.

KO SVA ZAVILA z glavne ceste in zapeljala navkreber po soteski nedaleč od pakistanske meje, mi je povedal svojo zgodbo. Leta 2013 je opazil, da se v senci nekega mostu led na razmeroma majhni nadmorski višini ni stalil niti na vrhuncu poletja. Prešinilo ga je, kako bi lahko pomagal vaščanom pri zamrzovanju vode pozimi, da bi jim bila dostopna spomladi. Zasenčevanje velikih površin ledu bi bilo nepraktično, a visok kup bi sam zasenčeval svojo notranjost – strmejše ko bi bile stranice, bolje bi bilo, saj bi se tako zmanjšala površina, izpostavljena soncu.

Stupa je gradnja značilne oblike iz kamenja ali zemlje, v kateri so shranjene budistične relikvije. Wangchuk in njegovi učenci so prvo ledeno stupo zgradili novembra 2013. Potok nedaleč od Leha so po cevi speljali po gorskem pobočju navzdol, potem pa po navpični cevi navzgor do šobe. Nič več kot to: za postavljanje stup ni potrebna visoka tehnologija. Wangchukova skupina je odprla šobo ponoči, ko je bila temperatura zraka pod lediščem. Pršec je med padanjem proti tlom sproti zmrzoval. Počasi se je okrog cevi nabral kup ledu, ki se je proti vrhu ožil.