Januar 2021

Leto protestov

Leto protestov

ZAHTEVAMO PRAVICO!

LETO 2020 lahko opišemo kot leto, v katerem je svet v dvoboju s strahom odboksal 12 rund. To ga je upehalo in zdelalo, a je nazadnje slavil zmago po sodniški odločitvi – odločitvi, da mu bo kriza v spodbudo. To je bilo leto, v katerem so besede “ne morem dihati” lahko pomenile marsikaj, povzemale so vse od prepolnih bolnišničnih oddelkov po svetu do smrtno nevarnih srečanj na mestnih ulicah. Iz prošnje trpečega so se preobrazile v krik vseh nas, ki smo stisnili pesti in se dvignili v upor.

V SKRBI ZA PRIHODNJE RODOVE WASHINGTON, ZDA
Alem Bekele (levo), njena sestra Herani Be­kele (v sredini) in Bayza Anteneh, mlade izobra­ženke iz Washingtona, stojijo pred Lincolnovim spomenikom med avgu­stovskimi protesti na National Mallu. “Tu smo, ker nam je dovolj krivic; tu smo, da jih popravimo, ker hočemo, da bi bilo prihodnjim rodovom bolje,” je dejala Alem Bekele, enako pa razmi­šljajo še številni protest­niki. Vse tri so sodelovale na poletnih protestih v Washingtonu. “Z ubojem Georgea Floyda se je sprožil plaz. Predčasno sem hodila iz službe in se udeleževala prote­stov,” je povedala Ante­nehova. “Nihče ni ostal ravnodušen.”

Ko je George Floyd, pritisnjen ob tla, obležal zadušen, se je sprožil plaz ogorčenja in žalovanja ter zanetil svetovno vstajo.Borili smo se s strahom, da smo drug drugemu preblizu. Ali da je medsebojne bližine premalo. Nekateri so besneli nad dolgotrajno neenakostjo. Meseci omejevanja gibanja so povzročili potrebo po preboju, ne zaradi pomanjkanja rekreacije, ampak v želji po izražanju mnenja.

VSAK GLAS ŠTEJE WASHINGTON, ZDA
Še preden je Winter BreeAnne, študentka Howardove univerze iz Riversida v Kaliforniji, postala volilna upravi­čenka, si je zamislila program, s katerim mlade ozavešča, kako pomembno je voliti. “Tako izvolimo ljudi, ki nas zastopajo,” je po­udarila. “Če ne izrazimo svojega mnenja na volitvah, kadar imamo to možnost – in ta pra­vica ni dana vsem – se odpovemo pomembni politični moči.”

Maturanti so na domačih dvoriščih, medtem ko so se mimo vozili njihovi sorodniki in prijatelji, dvigali nad glavo spričevala in metali v zrak štirioglata pokrivala, saj so si želeli javnega priznanja za doseženi uspeh.Hoteli smo biti slišani, v prestolnicah in najmanjših mestih. Povezali smo se in v imenu pravice pokazali svojo moč. Zbirale so se množice in večina ljudi je nosila masko kot ščit pred sovražnikom iz zraka.

Leto je prineslo boleče udarce: v ZDA je umrlo nekaj pomembnih priljubljenih osebnosti, med njimi vrhovna sodnica Ruth Bader Ginsburg in kongresnik John Lewis, ki sta oba utelešala ameriški boj za enakopravnost. Prisegli smo si, da bomo nadaljevali njuno delo.Volilna skrinjica je postala merilnik želje celotnega naroda po spremembah. Leta 2020 smo se z golimi pestmi borili za dovolj moči, da bi vdihnili pravico in izdihnili strah.