Al Vrezec

Al Vrezec

dr. Al Vrezec

(ornitologija)

Rojen leta 1976 v Ljubljani.

Je doktor bioloških znanosti in docent za področje zoologije, je zaposlen kot znanstveni sodelavec na Nacionalnem inštitutu za biologijo in kot muzejski svetovalec na Prirodoslovnem muzeju Slovenije v Ljubljani. Leta 2000 je na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani uspešno zagovarjal diplomsko delo. Istega leta se je kot mladi raziskovalec zaposlil na Nacionalnem inštitutu za biologijo. Tekom usposabljanja mladega raziskovalca je leta 2004 odšel na raziskovalni obisk na Finsko k dr. Perttiju Sauroli (Univerza v Helsinkih), ki ga je ponovil še leta 2008 v okviru podoktorskega projekta. V letih 2012 in 2013 je kot gostujoči raziskovalec delal na Oddelku za okoljske znanosti Univerze v Helsinkih pri prof. dr. Heikkiju Setälä in dr. Johanu Kotzeju.

Njegovo področje delovanja so raziskave v ekologiji, zlasti na področju ptic (ornitologija), kjer ga še posebej zanimajo sove, in žuželk (entomologija), kjer večji del raziskovalnega dela posveča hroščem (Coleoptera), v zadnjem času pa se raziskovalno ukvarja tudi s potočnimi raki (Astacoidea) in problematiko tujerodnih vrst. Kot predavatelj sodeluje z Univerzo v Ljubljani in Mednarodno podiplomsko šolo Jožefa Stefana, sodeloval pa je tudi z Univerzo v Novi Gorici in Univerzo na Primorskem. Na Univerzah v Ljubljani in Primorskem je tudi mentor večim diplomskim in magistrskim delom ter mentor trem doktorantkam.

Sodeloval je tudi pri prenovi učnega načrta za biologijo za srednje šole v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo. Je član več domačih in mednarodnih strokovnih združenj ter raziskovalni sodelavec projekta Global Owl Project, ki ima sedež v ZDA. Leta 2010 je postal član projektnega odbora mednarodnega konzorcija EURAPMON za monitoring ujed in sov v Evropi pri Evropski znanstveni fundaciji, ki ga je med letoma 2012 in 2015 tudi vodil. Od leta 2006 je koordinator nacionalnega monitoringa hroščev v okviru omrežja Natura 2000 v Sloveniji. Med leti 2002 in 2004 je kot glavni urednik urejal slovensko znanstveno ornitološko revijo Acrocephalus, sicer pa je član uredniškega odbora več domačih in tujih revij.

Kot recenzent redno sodeluje z mednarodnimi znanstvenimi revijami. Je član Strokovnega odbora za vsebine Direktive o pticah in Direktive o habitatih pri Ministrstvu za okolje in prostor, ki se ukvarja z vzpostavljanjem omrežja Natura 2000 v Sloveniji. Kot aktivni udeleženec ali kot vabljeni predavatelj se je udeležil več mednarodnih simpozijev in delavnic v Sloveniji, Hrvaški, Italiji, Avstriji, Nemčiji, Švici, Portugalski, Franciji, Španiji, Belgiji, Finski, na Nizozemskem in v Rusiji.

Za najboljše znanstveno ornitološko delo v Sloveniji je bil z nagrado Zlati legat, ki jo podeljuje Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, nagrajen štirikrat. Dejaven je tudi na področju poljudnoznanstvenega pisanja, kjer je s področja ornitologije objavil v soavtorstvu tri knjige, »Ptice Slovenije: mali priročnik« (1998, nova izdaja 2016), »Gozdne ptice Slovenije« (2004, ponatis 2009) ter »Ptice Ljubljane in okolice« (2013). Z dr. Davorinom Tometom je spisal tudi srednješolski učbenik »Ekologija«, ki je prvič izšel leta 2010 s ponatisi v letih 2011 in 2012.