dr. Janez Bogataj

dr.Janez Bogataj

dr. Janez Bogataj

(etnologija)

Rojen leta 1947 v Ljubljani.

Po diplomi iz etnologije in zgodovine umetnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1971 se je zaposlil kot kustos etnolog v Dolenjskem muzeju v Novem mestu od 1972 do 1974. Leta 1974 je bil asistent stažist na Inštitutu za slovensko narodopisje pri SAZU (sedaj ZRC SAZU). Od 1975 do 1987 je bil asistent, od 1987 do 1993 docent, od 1993 do 1998 izredni in od 1998 redni profesor na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Leta 1998 je bil izvoljen v naziv rednega profesorja. Več mandatov je bil predstojnik oddelka in član številnih fakultetnih komisij in odborov. Od leta 2003 do leta 2011, ko se je upokojil, je bil vodja katedre za slovensko etnologijo. Leta 2011 mu je Univerza v Ljubljani podelila naziv zaslužnega profesorja.

Za svoje delo je prejel domača (Murkova nagrada, Red za zasluge Republike Slovenije) in tuja strokovna ter družbena (Recherche de la Qualité OSF, Gourmand World Cookbook Award) priznanja in nagrade. Temeljno področje njegovega raziskovalnega in pedagoškega dela je etnologija Slovenije in območij zunaj nje s slovenskim prebivalstvom. Opravil je številne raziskave s področja rokodelstva, kulinarike in gastronomije, kulturne dediščine, turizma, poslovnih, promocijskih in protokolarnih daril, šeg in navad, karakterologije in likovnega obzorja. Je avtor aplikativnih projektov in elaboratov z navedenih področij, sistema vrednotenja in ocenjevanja rokodelskih izdelkov, soavtor Strategije gastronomije Slovenije idr.

Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je predaval predmete Etnologija in kulturna antropologija za sodobno družbo, Zgodovina slovenske etnološke misli, Geneza in gospodarske oblike Slovenije, Družbena razmerja in rituali v Sloveniji in vodil seminar iz etnologije Slovenije. Predaval je tudi na Fakulteti za turistične študije Univerze na Primorskem v Portorožu, do 2004 je predaval predmet Kulturna zgodovina na Oddelku za oblikovanje Akademije za likovno umetnost Univerze v Ljubljani. Celotna njegova bibliografija (znanstvene razprave, strokovni članki, recenzije, poljudni članki) šteje več kot 2000 enot, od teh je čez 65 knjig, za katere je avtor ali soavtor.