dr. Marina Dermastia

dr. Marina Dermastia

botanika

Rojena leta 1960 v Ljubljani, kjer še danes živi z možem in dvema otrokoma.

Po diplomi na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani je študij nadaljevala kot mlada raziskovalka na Inštitutu za biokemijo Medicinske fakultete v Ljubljani in skupaj s takratnimi sodelavci orala ledino v slovenski molekularni biologiji.

Po zaključenem magisteriju jo je pot vodila na enoletno izpopolnjevanje na Brandeis University v Bostonu (ZDA), kjer se je spoznavala z mikrobno biokemijo. Raziskave za doktorski študij na Nacionalnem inštitutu za biologijo so jo dokončno povezale z rastlinami, v tistem času predvsem s povezavami med virusnimi okužbami krompirja in rastlinskimi hormoni.

Danes je redna profesorica na Univerzi v Ljubljani in Mednarodni podiplomski šoli Jožef Stefan ter znanstvena svetnica na Nacionalnem inštitutu za biologijo. Vrsto let je bila gostujoča profesorica na University of Florida v Gainesvillu (ZDA), kjer je s sodelavci na obeh straneh oceana sodelovala pri raziskavah razvoja koruze in programirane celične smrti.

Njeno sedanje raziskovalno delo vključuje predvsem interakcije med vinsko trto in najmanjšimi znanimi bakterijami – fitoplazmami. Pomemben del njenih raziskav pa vključuje tudi razvoj procesa odpadanja listov, cvetov in plodov pri paradižniku. Je aktivna članica več mednarodnih strokovnih združenj in avtorica številnih znanstvenih publikacij, znanstvenih monografij, srednješolskih in osnovnošolskih učbenikov, svoja znanja pa rada podaja tudi laični javnosti v obliki poljudnih prispevkov, delavnic in predavanj. Za svoje delo je prejela več domačih in mednarodnih priznanj.