April 2020

Petdeset let napredka in škode

50let napredka

1970

SVETOVNO PREBIVALSTVO LETA 1970 3,7 MILIJARDE

Prva fotografija Zemlje1970 PRVI DAN ZEMLJE 22. aprila se je v ZDA na ulice zgrnilo približno 20 mil. ljudi in pozvalo k nujnim ukrepom za varstvo okolja.

1970 “OKOLJEVARSTVENA MAGNA KARTA” V ZDA je začel veljati zakon o okoljski politiki. Pred gradnjo na zvezni ravni odobrenih projektov, kot so predori in jezovi, je predvidel obvezno presojo vplivov na okolje.

1972 ZELENA KNJIGA V SLOVENIJI Izšla je Zelena knjiga o ogroženosti okolja v Sloveniji, v kateri so strokovnjaki prikazali škodo, ki smo jo povzročili okolju.

1972 PREPOVED ZLOGLASNEGA PESTICIDA V ZDA K temu je pozvala knjiga Tiha pomlad (Silent Spring), za prepoved pa je poskrbela nova Agencija za varstvo okolja; DDT je obveljal za pesticid, nevaren za življenje, okolje in morda tudi ljudi.

NESREČA V KEMIČNI TOVARNI  V SEVESU V ITALIJI1976 NESREČA V KEMIČNI TOVARNI V SEVESU V ITALIJI Zaradi uhajanja strupenih hlapov je bilo na tisoče ljudi izpostavljenih največjim količinam dioksina, kar so jih kdaj izmerili.

1979 OTOK TREH MILJ Pri delni stalitvi sredice reaktorja v jedrski elektrarni v Pensilvaniji ni bilo smrtnih žrtev – toda nesreča je številne Američane odvrnila od jedrske energije.

1980

SVETOVNO PREBIVALSTVO LETA 1980 4,5 MILIJARDE

UVEDBA PROGRAMA SUPERFUND 1980 UVEDBA PROGRAMA SUPERFUND Sklad je ameriški Agenciji za varstvo okolja omogočil očiščenje odlagališč nevarnih odpadkov. Čiščenje so morali izpeljati onesna-ževalci ali pa so morali zanj plačati.

1981 TRIGLAVSKI NARODNI PARK Ustanovljen je bil Triglavski narodni park, edini narodni park v Sloveniji. Obsega 840 km2, kar je štiri odstotke površine Slovenije.

1983 AFERA KRUPA V SLOVENIJI Afera Krupa: meritve so pokazale, da vsebnost polikloriranih bifenilov (PFB) v kraškem izviru 400-krat presega dovoljeno vrednost. To je spodbudilo začetek zelenega gibanja.

JEDRSKA NESREČA V ČERNOBILU1985 ODKRITJE OZONSKE LUKNJE Znanstveniki so ugotovili, da je zaščitna ozonska plast nad Antarktiko občutno stanjšana. Krivci: klorofluoroogljiki in druge kemične snovi.

1986 JEDRSKA NESREČA V ČERNOBILU Ob jedrski nesreči v Černobilu so se tudi prebivalci Slovenije zavedeli nevarnosti jedrskih elektrarn, zato so začeli nasprotovati gradnji druge slovenske jedrske elektrarne, ki naj bi stala v bližini Ljubljane.

1986 ŠKOCJANSKE JAME Škocjanske jame so bile vpisane na Seznam svetovne dediščine Unesca.

1990

SVETOVNO PREBIVALSTVO LETA 1990 5,3 MILIJARDE

1990 BOJ PROTI KISLEMU DEŽJU Dopolnila k ameriške-mu zakonu o čistem zraku so zahtevala rabo čistejšega bencina in omejila strupene izpuste in onesnaževanje zraka v mestih.
PREPOVED MEDNARODNE TRGOVINE S SLONOVINO
1990 PREPOVED MEDNARODNE TRGOVINE S SLONOVINO Za kratek čas se je krivolov na afriške slone zmanjšal. Leta 2016 je Kenija sežigala slonovino, da bi odvrnila krivolovce od nezakonitega početja.


1991 VRNITEV DIHURJEV
Znanstveniki ameriškega Urada za ribe in divjad so s programom vzreje v ujetništvu omogočili ponovno naselitev prerijskih dihurjev na zahodu države. Te živali, ki so prej v divjini že izumrle, so vseeno še vedno ogrožene.

1991 GOREČA KUVAJTSKA NAFTA Ko se je vojna v Perzijskem zalivu že umirjala, je Irak zažgal več kot 600 kuvajtskih naftnih vrtin. Približno 1,5 mlr. sodov nafte je zgorelo ali se razlilo.

1995 IZGUBA AMAZONSKEGA PRAGOZDA Krčenje gozdov je postalo skrb zbujajoče, izsekavali so jih predvsem za ureditev pašnikov za govedo, temu je sledila rast izvoza brazilske gove-dine. Prireja govejega mesa je postala glavni razlog za uničevanje deževnega gozda.