April 2020

Svet leta 2070

SVET LETA 2070

JUTRIŠNJE PODNEBJE

Po industrijski revoluciji se je ozračje segrelo približno za 1° C. Po črnem scenariju se bodo izpusti ogljika še naprej povečevali in temperatura bi se lahko do leta 2070 zvišala za več kot 3° C. Toda to globalno povprečje ne odraža lokalnih sprememb, ki bodo ponekod izrazite in jih bomo občutili kot ekstremne temperature, padavine ali sušo. S kakšnim podnebjem lahko leta 2070 računajo mesta po svetu? Utegne se zgoditi, da bodo nekatera imela podnebje, kakršnega danes ni nikjer na svetu.

NE VEMO, ALI NAM BO USPELO ZMANJŠATI IZPUSTE OGLJIKA. VEMO PA, KAKŠNO BO PODNEBJE, ČE NAM BO SPODLETELO: NEUGODNO.

svet 2070PHOENIX V ZDA

BO IMEL TAKŠNO PODNEBJE,
KOT GA IMA DANES
BELUDŽISTAN V PAKISTANU.

SMRTONOSNA VROČINA

Leta 2070 bo imel Phoenix v Arizoni, kjer je že zdaj peklensko vroče, podobno podnebje, kot ga ima danes Chowki Jamali v pakistanski puščavski provinci Beludžistan, ki jo pestijo suša in visoke temperature. Tamkajšnji kmetje delovnik že zdaj prilagajajo kratkim obdobjem znosne temperature v zgodnjih jutranjih urah (do leta 2070 se bodo ta obdobja še skrajšala).

V zadnjem desetletju so v Phoenixu namerili 34 dnevnih vročinskih rekordov; vročinski stres je v četrtih, kjer živijo ljudje z nižjimi dohodki, hujši kot v bogatejših četrtih, kjer pogosto raste več dreves in imajo na voljo več rešitev za blaženje peklenske vročine. Leta 2070 bo v Phoenixu predvidoma več kot 182 dni s temperaturo, višjo od 35° C – to pa je približno polovica leta. A nevzdržne vročine ne bodo trpeli le v krajih, ki že zdaj slovijo kot vroči; današnja zmerno topla mesta, kjer infrastrukture za hlajenje sploh nimajo ali je neznansko draga, bodo s težavo ohranjala primerno temperaturo za delo in bivanje prebivalcev.

OGROŽENI JUG
Višje temperature povečujejo zdravstveno tve­ganje v vročem južnem in jugozahodnem delu ZDA. To zlasti velja za revnejše prebivalce in ranljive skupine. Brez novih varovalnih ukrepov – ali zmanj­šanja izpustov – se lahko smrtnost zaradi vseh vzrokov občutno poveča.

KAKO SE OHLADITI
Po napovedih se bo zaradi vse hujše vročine ter rasti prebivalstva in dohod-kov število klimatskih naprav, ventila-torjev in razvlaževalnikov zraka v sta-novanjskih zgradbah po vsem svetu podvojilo in preseglo osem milijard.

Pripravo prispevka je podprlo nepridobitno društvo National Geographic Society, ki si prizadeva za varstvo naravnih virov.