Za župnika Jakoba Aljaža vemo, da je leta 1895 za pet goldinarjev kupil najvišji slovenski vrh Triglav, da bi ga obvaroval pred potujčevanjem. Toda župnik iz Dovja ni bil samo planinec ter graditelj planinskih koč in poti v Julijcih.

01-velika2.jpg
Matjaž Kačičnik

Na prelomu 19. in 20. stoletja, ko je vedno več planincev prihajalo v dolino Vrat, eno najlepših dolin Julijskih Alp, ki vodi popotnika do vznožja severne stene Triglava, je razmišljal o turistični strategiji. Natisnil je reklamo za najvišjo slovensko goro in poleg ponudil še “čisto okolico, divjo naravo, pristen gorski zrak,” piše pisatelj in novinar Ivan Sivec v knjigi Triglavski kralj.