Brezplačni webinar
Dr. Mihael J. Toman

Spoštovani ljubitelji dobrih zgodb,

maja smo izvedli še zadnje spletno predavanje revije National Geographic Slovenija v tej sezoni! Poslušali smo kakšno je stanje voda in vodnih okolij v Sloveniji! Tematiko je predstavil dr. Mihael J. Toman, ki nam je skozi enourno predavanje približal trenutno stanje v naši državi.

Vsebina predavanja je zajela stanje površinskih in podzemnih voda pri nas, glavne pritiske (tako klasičnega onesnaževanja kot drugega obremenjevanja) na vodna okolja, evtrofikacijske vplive in vplive vodnih objektov, posebej jezov za namene energetske izrabe tekočih voda in gradnje zadrževalnikov vode.

Dr. Mihael Jožef Toman

Že več kot 40 let se raziskovalno, strokovno in pedagoško ukvarja z ekologijo celinskih voda, tako naravnih kot onesnaženih. Je redni profesor za ekologijo na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, predava tudi o temah, povezanih z varstvom okolja. Kot podpredsednik Slovenskega društva za zaščito voda skrbi za ozaveščanje ljudi o vodi, vodnih ekosistemih, onesnaževanju in rabi vode. Raziskovalno ga zanima kroženje snovi v vodnih okoljih, predvsem tistih snovi, ki jim pravimo strupene, to pa so različne težke kovine, zadnje čase motilci endokrinega sistema, zanimajo ga tudi vplivi hranil v vodnih okoljih.