Vabilo na brezplačni webinar National Geographica Slovenija | Dr. Peter Skoberne: Triglavski narodni park – stoletna akademija narave in ljudi

Spoštovani ljubitelji dobrih zgodb,

kmalu, 21. aprila ob 20. uri, se bomo podali v Triglavski narodni park, ki je edini narodni park v Sloveniji. Podobno kot je Triglav simbol Slovencev, se Triglavski narodni park postavlja ob bok drugim narodotvornim ustanovam, ki so stebri slovenske narodne istovetnosti, na primer Narodni galeriji, Narodni in univerzitetni knjižnici ter Narodnemu muzeju Slovenije. Triglavski narodni park se je v narodni zavesti postopoma utrdil kot nekaj temeljnega in prestižnega. Predavanje o njegovi stoletni zgodovini bo prepleteno s predstavitvijo njegovih naravnih in kulturnih značilnosti – celota bo torej pravo vabilo k spoštljivemu doživljanju tega naravnega zaklada!

NA PRIJAVO

Foto: dr. Peter Skoberne

60-minutno BREZPLAČNO spletno predavanje revije National Geographic Slovenija Triglavski narodni park – stoletna akademija narave in ljudi bo v četrtek, 21. aprila, od 20. do 21. ure vodil dr. Peter Skoberne.

NA PRIJAVO

Foto: Marta Skoberne

Dr. Peter Skoberne je leta 1978 diplomiral na oddelku za biologijo Biološke fakultete Univerze v Ljubljani. Od leta 1978 do upokojitve (2020) je deloval na področju varstva narave v javni upravi (ohranjanje rastlinskih vrst, zavarovana območja narave, zgodovina in metode varstva narave, evropska zakonodaja s tega področja). V letih 2013–2015 je bil v. d. direktorja Triglavskega narodnega parka; je tudi predavatelj, fotograf in publicist.