Vabilo na brezplačni webinar National Geographica Slovenija

Spoštovani ljubitelji dobrih zgodb,

dan Zemlje, ki ga obeležujemo vsako leto 22. aprila, je najboljši razlog, da se ponovno snidemo v naši spletni predavalnici! In kot se za tako pomemben dogodek spodobi, bo beseda tekla o našem planetu!

Na brezplačnem spletnem predavanju revije National Geographic Slovenija, ki bo v četrtek, 22. aprila, ob 20. uri, bomo iskali izgubljeni raj! Predavatelj, dr. Tom Turk, nam bo skozi enourno predavanje približal trenutno stanje biodiverzitete na našem planetu.

NA PRIJAVO

Biodiverziteta je pojem, ki opredeljuje pestrost vsega živega na našem planetu. Žal pa danes prosto živeče vrste organizmov izumirajo hitreje kot kadarkoli od izumrtja dinozavrov pred 66 milijoni let. Smo torej sredi šestega obsežnega izumrtja, prvega, ki ni neposredna posledica naravnih dogodkov, ampak posledica delovanja naše, človeške vrste. Biodiverziteta upada zaradi neposrednih posegov v okolje, ki imajo za posledico zmanjševanje obsega in povezanosti naravnih habitatov, zaradi čezmernega izkoriščanja naravnih virov ter podnebnih sprememb, ki jih povzročata industrija in kmetijstvo.

Z izgubljanjem biodiverzitete izgubljamo tudi naše naravno bistvo, etiko in estetiko naših življenj, izgubljamo vrednost, ki jo je nemogoče nadomestiti, ko jo enkrat dokončno izgubimo.

Foto: Tom Turk

Dr. Tom Turk

Redni profesor za biokemijo na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Večkratni prodekan za biologijo na Biotehniški fakulteti. Biolog in naravoslovec po duši, popotnik, potapljač, naravoslovni fotograf. Avtor številnih znanstvenih, strokovnih in poljudnoznanstvenih razprav s področja biokemije, toksinologije in morske biologije. Avtor dveh poljudno-strokovnih monografij in ene znanstvene monografije o življenju v Jadranskem in Sredozemskem morju. Avtor osnovnošolskih in srednješolskih učbenikov ter dolgoletni predsednik predmetne maturitetne komisije za biologijo. Sicer pa tudi človek, ki ne beži od družbenopolitičnih tem, kritik neoliberalne družbe in človekovega ravnanja z naravo. Član uredniškega odbora revije National Geographic Slovenija in prejemnik priznanja komunikator znanosti.

60-minutno BREZPLAČNO spletno predavanje revije National Geographic Slovenija Izgubljeni raj – propadanje biodiverzitete v času antropocena bo v četrtek, 22. aprila, od 20. do 21. ure vodil dr. Tom Turk

NA PRIJAVO

(povezavo do predavanja vam bomo poslali na dan dogodka)

Vsi udeleženci spletnega predavanja boste imeli ekskluzivno možnost naročila revije po znižani ceni!