Ženske in primorske meje

Spoštovani ljubitelji dobrih zgodb,

čas in prostor v naši spletni predavalnici v marcu namenjamo – ženskam.

Premičnost državnih mej v severnojadranskem prostoru je bila v 20. stoletju posledica dveh svetovnih vojn, nacionalističnih stremljenj in ideoloških prepričanj. Njihovo vzpostavljanje in brisanje je vplivalo na marsikatero obliko ženske mobilnosti, ki se je odvijala med mestom in podeželjem, na primer med Istro in Trstom, med Posočjem in Gorico. Zaradi prve svetovne vojne so mnoge ženske doživele izkušnjo begunstva. Vzpon fašizma pa je celo generacijo slovenskih primorskih izobraženk prisilil k izselitvi v Kraljevino Jugoslavijo. Žensko prestopanje meje je imelo v primorskem okolju tudi močno ekonomsko ozadje, kot potrjuje fenomen aleksandrink in vseh tistih žensk, ki so tudi po vzpostavitvi socializma v Jugoslaviji odhajale na delo v bližnjo Italijo, kjer so se zaposlovale kot hišne pomočnice.

Vabljeni v našo spletno predavalnico, kjer bomo obravnavali različne oblike prestopanja etničnih in socialnih meja ter različne vrste mobilnosti ženske delovne sile, begunk in izseljenk. 

60-minutno BREZPLAČNO spletno predavanje revije National Geographic Slovenija Ženske in primorske meje. Zgodovina ženskega prestopanja mej v miru in vojni bo v četrtek, 31. marca, od 20. do 21. ure vodila dr. Marta Verginella.


Red. prof. dr. Marta Verginella predava teorijo zgodovine na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani ter vodi evropski projekt ERC Eirene na temo meja in žensk v povojnih obdobjih na območju zgornjejadranske regije. Njena tematska zanimanja segajo na področja socialne zgodovine, spominskih študij, mejnih študij, nacionalnih študij, zgodovine žensk in spola ter ustne zgodovine.

Kot gostujoča profesorica predava na številnih evropskih univerzah. Leta 2005 je poučevala na Mediteranski katedri Unesca na Univerzi v Valencii, leta 2019 pa je bila štipendistka Remarquovega inštituta na Univerzi v New Yorku. Je avtorica 14 monografij, 52 monografskih prispevkov, 36 znanstvenih člankov in številnih drugih strokovnih besedil, med katerimi velja omeniti knjige Meja drugih (Modrijan, Ljubljana 2009), Slovenka. Prvi ženski časopis (1897–1902) (FF, Ljubljana 2017) in Donne e confini (Manifestolibri, Rim 2021).