November 2015

November 2015

Želja po spremembah

Kako zmanjšati rabo fosilnih goriv in s tem izpuste? Morda se lahko zgledujemo po Nemčiji.

November 2015

Energija za vse

Z revolucijo, ki jo je povzročila raba sončne energije, se spreminja življenje ljudi v državah v razvoju.

November 2015

Zadnja odjuga

Led na Grenlandiji se tali, s tem pa izumirajo stari lovski običaji v tamkajšnjih vasicah.

November 2015

Zemljin utrip

Zemlja doživlja stres. Znanstveniki lahko zdaj s sodobnimi napravami spremljajo njene življenjske znake.

November 2015

Toneče otočje

Z naraščanjem morske gladine se državljanom Kiribatija izmikajo tla pod nogami.

November 2015

Mnenja

ogovor z geografom dr. Karlom Natkom o posledicah podnebnih sprememb v Sloveniji in o odzivih nanje.