Vabilo na brezplačni webinar National Geographica Slovenija | Dr. Ivan Šprajc: Vzpon in zaton kulture Majev

Tokrat vas ustvarjalci revije National Geographic Slovenija vabimo na popotovanje po čarobnem svetu starodavnih Majev! Za vas bo na brezplačnem spletnem predavanju o usodi te izjemno zanimive in bogate kulture spregovoril dr. Ivan Šprajc – arheolog, etnolog in vrhunski raziskovalec!

V predavanju bodo povzeti rezultati arheoloških raziskav, ki jih je dr. Šprajc vodil v osrednjem delu polotoka Jukatan v Mehiki. V letih 2013 in 2014 je njegova ekipa na prej povsem neraziskanem, neposeljenem in s tropskim gozdom preraščenem območju odkrila Chactún, Tamchén in Lagunito, tri večja mestna središča kulture Majev. S pomočjo letalskega laserskega skeniranja, ki je razkrilo gosto posejane ostanke večjih in manjših naselij ter sledove drugih posegov v naravno okolje, so arheologi opravili terenske preglede in testna izkopavanja na izbranih lokacijah. Analize podatkov so pripeljale do pomembnih spoznanj o razvoju tehnik upravljanja vode in intenzivnega poljedelstva, ki so od začetka poselitve v zgodnjem 1. tisočletju pr. n. št. omogočile naraščanje prebivalstva in vse bolj kompleksno družbenopolitično organizacijo, o vlogi ideologije v oblikovanju kulturne pokrajine ter o procesih, ki so vodili od učinkovite prilagoditve razmeroma negostoljubnemu okolju do pretiranega izkoriščanja naravnih virov, vse večje ranljivosti in končno do popolnega razkroja političnih struktur in drastičnega demografskega upada v poznem 1. tisočletju n. št.

Želite izvedeti več? Bi radi, da vam eden izmed najbolj priznanih arheologov slovenskega prostora osebno pove zgodbo Majev? Potem vabljeni v našo spletno družbo!

FOTO: dr. Ivan Šprajc

60-minutno BREZPLAČNO spletno predavanje revije National Geographic Slovenija Vzpon in zaton kulture Majev bo v četrtek, 10. decembra, od 20. do 21. ure vodil dr. Ivan Šprajc.

FOTO: Arne Hodalič

DR. IVAN ŠPRAJC, predstojnik Inštituta za antropološke in prostorske študije pri Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU v Ljubljani, je vrhunski strokovnjak za majevsko arheologijo in mezoameriško arheoastronomijo; s tem se ukvarja več kot 30 let. V zakladnico znanj je doslej prispeval že veliko, spomladi leta 2013 pa je v odmaknjeni džungli Jukatanskega polotoka v Mehiki znovaodil delo mednarodne ekipe, ki je prišla do odmevnega odkritja. Veliko, dotlej neznano mesto, katerega ruševine so odkrili, so poimenovali Chactún (Rdeči (ali Veliki) kamen). Odpravo je podprlo tudi društvo National Geographic Society.

NA PRIJAVO

(povezavo do predavanja vam bomo poslali na dan dogodka)

Dr. Ivan Šprajc je arheolog in etnolog, slovenski znanstvenik in … iskalec zapuščine Majev!

FOTO: Kenneth Garrett

Rojen je bil leta 1955 v Mariboru.

Diplomiral je iz arheologije in etnologije na Univerzi v Ljubljani (1982), magistriral iz zgodovine in etnozgodovine na Escuela Nacional de Antropología e Historia v Mehiki (1989) ter doktoriral iz antropologije na Universidad Nacional Autónoma de México (1997).

Med letoma 1992 in 2000 je bil zaposlen kot raziskovalec na mehiškem inštitutu INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia).

Odtlej dela na Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani, kjer je trenutno predstojnik Inštituta za antropološke in prostorske študije, in predava na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Leta 2015 mu je INAH podelil priznanje Alfonsa Casa za raziskovalno delo na področju arheologije. Njegovo znanstveno delo je že vrsto let osredotočeno na mezoameriško arheologijo in arheoastronomijo.

Med drugim je opravil obsežne raziskave o pomenu astronomskih orientacij v predšpanski arhitekturi in o pojmovanjih, povezanih s planetom Venero, v mezoameriškem pogledu na svet, v več sezonah arheološkega rekognosciranja, ki ga je vodil v osrednjem delu polotoka Jukatan, pa je njegova ekipa odkrila vrsto prej neznanih arheoloških najdišč, med njimi tudi pomembne centre nekdanje politične organizacije Majev.

Dr. Ivan Šprajc je član uredniške ekipe revije National Geographic Slovenija.

NA PRIJAVO

(povezavo do predavanja vam bomo poslali na dan dogodka)