Maj 2016

Maj 2016

Yellowstonski narodni park

Yellowstone je več kot narodni park. Je kraj, kjer je človek pred več kakor 140 leti začel mirovna pogajanja z divjino.

Maj 2016

Protislovja

Kako naj se življenje ljudi uskladi z naravnimi procesi? Odgovor na to vprašanje v zgodovini parka nikakor ni bil ves čas enak.

Maj 2016

Skrb za divjino

Yellowstone je postal naravni laboratorij za tkanje občutljive mreže razmerij, ki ohranjajo ekosistem živ in zdrav.

Maj 2016

Tudi dežela ljudi

Yellowstonsko rastlinstvo in živalstvo se prilagajata spreminjajočim se razmeram. A če naj park ostane neokrnjen, se morajo prilagoditi tudi ljudje.

Maj 2016

Triglavski narodni park

Kronski dragulj slovenske narave – dediščina za prihodnost

Maj 2016

Usklajevalec interesov

Pogovor z geologom Alešem Zdešarjem.

Maj 2016

Triglavski narodni park

Naš edini narodni park je med najstarejšimi v Evropi. Kako uspešno pri nas krmarimo med zahtevami po varstvu narave in potrebami ljudi?