dr. Marija Javornik

odgovorna urednica

Rojena 14. februarja 1961.

  • 1983 diplomirala iz pedagogike in nemškega jezika s književnostjo na Filozofski fakulteti v Ljubljani,
  • 1989 magistrirala in 2001 doktorirala na Oddelku za pedagogiko Filozofske fakultete v Ljubljani.
  • Od 1987 do 1992 mlada raziskovalka na Pedagoškem inštitutu v Ljubljani;
  • od 1993 do 1995 zaposlena kot urednica v Založništvu literature DZS v Ljubljani,
  • od konca 1995 do aprila 1999 status samostojne ustvarjalke na področju kulture – prevajalke (iz nemškega jezika).
  • Urednica Velikega splošnega leksikona DZS v osmih knjigah (izšel 1997-98).
  • Po delovnih mestih generalne sekretarke na Ministrstvu za šolstvo in šport in vodje kabineta na Ministrstvu za zdravje od 2003 do konca 2005 zaposlena na Zavodu RS za šolstvo v Ljubljani kot vodja oddelka za založniško dejavnost.
  • Od januarja 2006 zaposlena v Založbi Rokus-Klett, najprej kot pomočnica odgovornega urednika, od septembra 2009 kot odgovorna urednica revije National Geographic Slovenija.