April 2023

Boštjan Brecelj

April 2023

Prebivalstvo Zemlje

Prebivalstvo planeta se je v manj kot 50 letih podvojilo. Zdaj strokovnjaki ugotavljajo, da smo vrhunec morda že dosegli in da se utegne prebivalstvena krivulja v sto letih obrniti navzdol. To bo odvisno od spremenljivk, kot so podnebne spremembe in omejeni viri.

YAGAZIE EMEZI

April 2023

Rast v Nigeriji

Najgosteje naseljeno afriško državo pestita pomanjkanje hrane in delovnih mest.

JUSTIN JIN

April 2023

Upadanje na Kitajskem

Vse nižja rodnost bo določala prihodnost svetovne velesile.

Elliot Ross

April 2023

Iztirjeni letni časi

Segrevanje ozračja vse očitneje posega tudi v tek časa v naravi.

Luka Dakskobler

April 2023,

Renaturacija Cerkniškega jezera

O projektu renaturacije presihajočega jezera.